Monday, July 30, 2007

استقبال اسرائيل از تقويت عربستان در مقابل ايران

بوستون گلوب - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
استيو وايزمن
اورشليم – عليرغم مخالفت سنتي اسراييل با فروش تسليحات آمريکايي به عربستان سعودي، ايهود باراک، نخست وزير اين کشور ديروز گفت کشورش قصد آمريکا را در تامين تسليحاتي رياض در مقابله با نفوذ ايران درک مي کند.
ايالات متحده با آگاهي از نگراني اسراييل در مورد اين معامله تسليحاتي، پيشنهاد افزايش کمک هاي دفاعي به اين کشور را داده است. آمريکا اطمينان داده که دولت يهود در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه از قدرت بالاتري برخوردار خواهد بود.
اولمرت در يکي از جلسات کابينه گفت: "ما نياز ايالات متحده در حمايت از اعراب ميانه رو را درک مي کنيم و اين شامل اتحاد ما و آمريکا در برابر ايران نيز مي شود."
ايالات متحده و اسراييل نسبت به تهديدات نظامي – هسته اي ايران نگراني هاي مشترک دارند.
جنگ افزار مورد نظر در معامله با عربستان شامل سلاح هاي پيشرفته و سيستم هاي هوايي هستند که توان موشکي هواپيماهاي سعودي را به طرز چشمگيري ارتقا مي دهند و همين مساله موجب نگراني اسراييل نيز شده است.
فاصله ضلع جنوبي اسراييل از عربستان در آن سوي خليج عقبه 10 مايل است.
معامله پيشنهادي براي اسراييل نيز مزاياي خاص خود را به همراه دارد: افزايش 25 درصدي کمک هاي نظامي آمريکا به اسراييل و رشد آن از 4/2 به 3 ميليارد دلار با تضمين 10 ساله که از سوي اولمرت و مقامات آمريکايي عنوان شده است.
اولمرت گفت صرفنظر از افزايش قواي اعراب، کمک هاي نظامي به اسراييل موجب حفظ برتري استراتژيک اين کشور در منطقه مي شود. او گفت قول افزايش کمک ها را در جريان سفر سال گذشته اش به آمريکا از رييس جمهور بوش گرفته و قرارداد آن در مذاکرات با کاخ سفيد در ماه ژوئن نهايي شده است.
اولمرت گفت: "در آخرين ديدارم با بوش تصميم گرفتيم کمک ها براي دوره 10 ساله معادل با 30 ميليارد دلار باشد يعني 3 ميليارد در هر سال. اين معادل بيش از 25 درصد افزايش است... و براي امنيت اسراييل بسيار قابل توجه است."
ايالات متحده تعهدات طولاني مدتي در برابر اسراييل و مصر دارد. در عين حال، آمريکا به دنبال افزايش قدرت هم پيمانان خود در خاورميانه است و دليل آن عمدتا" رويارويي با نفوذ رو به رشد ايران است.
آمريکا و اسراييل هر دو ايران را به ساخت بمب هسته اي متهم مي کنند در حاليکه ايران اين اتهام را رد مي کند. ايران که رهبر آن مکررا" عنوان کرده اسراييل بايد از تقشه جهان حذف شود از سوي اسراييل دشمن اصلي محسوب مي شود. مسلمانان شيعه در ايران نيز موجب نگراني سعودي ها و ساير اعراب سني مذهب هم پيمان آمريکا هستند.
روزنامه هاآرتض ديروز نوشت مقامات سعودي از آمريکا خواسته اند کنگره را از پيش در جريان معامله فروش قرار دهد. در همين حال پنتاگون از عربستان درخواست کرده محدوديت هاي موجود در نوع، اندازه و محل استقرار بمب هاي هدايت شونده توسط ماهواره، از جمله مستقر نکردن تسليحات در نزديکي قلمرو اسراييل، را بپذيرد.
اگرچه اسراييل نگراني هايي از طرح نهايي ابراز مي نمود اما به دنبال درخواستهاي همگاني، اعتراضات را متوقف کرد.
يوال اشتاينيتس، از جناح عقاب هاي آمريکا در کميته روابط خارجي و دفاع، به خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت: "من نياز به حمايت از دولت هاي ميانه رو نظير مصر و عربستان سعودي را درک مي کنم، اما از سوي ديگر بايد به خاطر داشته باشيم اين دولت ها مي توانند نظير ايران سرنگون شوند."
مقامات ارشد وزارت امورخارجه آمريکا روز جمعه گفتند بوش از گنگره درخواست تصويب بودجه کمکي ديگري براي اسراييل و همچنان مصر خواهد کرد که در حال حاضر 3/1 ميليون دلار در سال از آمريکا دريافت مي کند.
مقامات امريکايي گفنتد کاندوليزا رايس وزير امور خارجه، پيش از شروع سفر خاورميانه اي خود، اين طرح ها را اعلام مي کند که شامل طرح فروش 5 ميليارد دلاري سلاح هاي پيشرفته به عربستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مي باشد. اين طرح نيازمند تصويب کنگره است.
منبع : بوستون گ
لوب -30 ژوئيه 2007

No comments: