Wednesday, July 25, 2007

حفظ انسجام تشکيلاتي در غياب دوستان زنداني


مصاحبه با عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم -
پنجشنبه 4 مرداد 1386 [2007.07.26]
نادر كرمي
با گذشت بيش از دو هفته از بازداشت اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و تعدادي از سران سازمان دانش آموختگان ايران، فعالان دانشجويي در دفتر تحكيم وحدت پس از آنكه از شوك اوليه بازداشت‌ها رها شدند، اينك توانسته اند سر و ساماني پيدا كرده و نيروهاي خود را بازيابند.
در روزهاي دشواري كه گسترده ترين تشكل جنبش دانشجويي در ايران اعضاي مركزيت خود را يكجا در زندان مي بيند، شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت كه متشكل از نمايندگان انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي تهران است، ‌سعي فراواني در جهت سازماندهي مجدد اين تشکل دانشجويي نموده است. ميلاد اسدي نماينده انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي خواجه نصير تهران در اين شورا از جمله اعضاي تاثيرگذار شوراي تهران و شوراي عمومي دفتر تحكيم است كه پس از بازداشت دوستانش در شوراي مركزي تلاش‌هاي گسترده اي را براي پي گيري وضعيت آنها انجام داده است. پيرامون چگونگي بازداشت هاي صورت گرفته، ‌تحصن 18 تير دفتر تحكيم وحدت و پي‌گيريهاي پس از آن با ميلاد اسدي گفتگويي انجام داده‌ايم كه در ادامه مي ‌خوانيد. آقاي اسدي، شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت چگونه به اين نتيجه رسيدند كه دست به چنين اقدام جسورانه اي در سالروز 18 تير بزنند؟ سال پس از فاجه ي خونين 18 تير، کم کم شاهد فراموشي اين حادثه بوديم و از آنجا که در سال هاي گذشته تمامي در خواست هايي که از سوي تشکل هاي دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت جهت برگزاري مراسم سالگرد 18 تير يه مراجع رسمي کشور داده مي شد تماما مورد مخالفت قرار مي گرفت، و به علت حساسيت هايي که جهت برگزاري برنامه بدون درگيري و خشونت وجود داشت، دفتر تحکيم وحدت از برگزاري سالگرد 18 تير بدون مجوز خودداري مي ورزيد. تا اينکه امسال شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت مصم به برگزاري مراسم سالگرد 18 تيرگرديد تا اينکه هم ياد و خاطره ي 18 تير را زنده نگه دارد و هم اينکه به صورتي نمادين و مسالمت آميز نسبت به ادامه ي بازداشت دانشجويان اميرکبير و احکام متعدد کميته هاي انظباتي اعتراض نمايد. بدين ترتيب اعضاي شوراي مرگزي دفتر تحکيم وحدت اين بار خود را محدود به اجازه ي مراجع ذي صلاح نکردند و از آنجا که به لحاظ قانوني نيز برگزاري تجمعات مسالمت آميز منعي ندارد 6 تن از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم به نمايندگي از تمامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت دست تصميم به برگزاري اين تحصن گرفتند.
آيا آنها برآورد چنين هزينه‌اي را مي كردند؟ متاسفانه در يک سيستم بسته به علت آنکه مسوولان رفتاري غير منطقي دارند، نمي‌توان رفتار آنها را پيش بيني کرد. اما تحليل دوستان ما در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت اين بود که به علت انکه اين تحصن بسيار آرام و مسالمت جويانه است برخورد تندي با آنان صورت نخواهد گرفت، هر چند که خود را براي هر گونه برخورد قهرانه و خشونت آميزي نيز آماده کرده بودند.
به نظر شما اين كار تا چه حد در مسير تقويت جريان منتقد دانشجويي در ايران بوده است؟ سالهاي اخير، سخت ترين دوران براي فعالين دانشجويي بوده به طوري که در 2 سال اخير روند احضار ها، تعليق ها و بازداشت ها در تمامي سال هاي بعد از انقلاب بي سابقه بوده است. به همين جهت جنبش دانشجويي و در راس آن دفتر تحکيم وحدت تمام سعي خود را جهت برخورد با اين گونه سرکوب ها به کار بسته و با استفاده از تمامي مراجع قانوني و رسمي کشور نسبت به اين شيوه ي برخورد حاکميت اعتراض کرده است. اما متاسفانه اين اقدامات راه به جايي نبرده و اراده حاکميت براي برچيدن هر گونه فعاليت منتقدانه در دانشگاه ها روز به روز گسترش مي يابد. در اين شرايط دفتر تحکيم وحدت تصميم گرفت تا از طرق ديگري اين اعتراض خود را به گوش حاکمان برساند. تجمع 6 نفره شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، آن هم در ساعات اوليه صبح، مسالمت آميز ترين کاري بود که از دست آنان بر مي آمد. و دانشجويان با به اهتزاز درآوردن پرچم سفيد بر فراز درب دانشگاه اميرکبير نشان دادند نه تنها جنبش دانشجويي زنده است، بلکه مسالمت جويانه به راه خود ادامه خواهد داد.
پس از بازداشت‌هاي 18 تير كه تقريبا تمامي اعضاي مركزي در شوراي مركزي و شوراي عمومي بازداشت شدند، ‌اعضاي باقي مانده دفتر تحكيم چه اقداماتي انجام داده اند؟ اولين کار ما در شوراي عمومي دفتر تحکيم حفظ انسجام تشکيلاتي بود. با تلاش اعضاي شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت و کمک ساير اعضاي شوراي عومي که در شهرستان ها فعاليت مي کنند توانستيم به خوبي اين شوک وارد شده به مجموعه را هضم کنيم. خوشبختانه در روزهاي اخير تمامي انجمن هاي اسلامي زير مجموعه ي دفتر تحکيم وحدت نسبت به بازداشت دانشجويان در سالگرد 18 تير موضع اعتراضي گرفته اند و تمام تلاش خود را براي آزادي دوستان در بندمان انجام داده و خواهند داد.همچنين در صدديم تا با برگزاري نشست عمومي با حضورتمامي انجمن هاي اسلامي سراسر کشور در مورد اقدامات مقتضي بعدي جهت آزادي دوستان در بندمان تصميم گيري کنيم.
اقدام بعدي ما ديدار به خانواده ي دانشجويان در بند و همدردي با آنها بوده همچمنين ديدارهايي با شخصيت هاي روشنفکر و نزديک به جنبش دانشجويي نيز داشته ايم و در صدديم تا با برگزاري مراسم مختلف اعتراض خود را نسبت به اين اقدام نشان دهيم.
با توجه به تعطيلي دانشگاه‌ها و روند فرسايشي برخوردهاي انضباطي و قضايي با دانشجويان و تشكل‌هاي مستقل آنان، اكنون وضعيت تشكيلاتي و به طور كلي روحيه دانشجويان فعال سياسي چگونه است؟ دستگيري اعضاي شوراي مرکزي و تعدادي ار اعضاي شورا عمومي دفتر تحکيم وحدت خوشبختانه نتوانسته در روحيه آزاديخواهانهي ساير اعضاي دفتر تحکيم وحدت اثر چنداني بگذارد و حتي باعث شده تا تمامي اعضاي دفتر تحکيم وحدت در فصل تعطيلي دانشگاه ها باز هم ارتباط خود را با مجموعه حفظ کرده و براي آزادي اعضاي در بند تلاش کنند. فشار و ايجاد فضاي رعب و وحشت نه تنها باعث عقب نشيني ما نخواهد شد بلکه باعث انسجام بيشتر تشکيلات و پايداري بيشتر در مقابل سرکوبگران را به بار مي آورد.
اين روزها شايع شده است كه بازداشت شدگان 18 تير در شرايط سختي به سر مي برند و حتي اين گمان مي رود كه سناريوي اخذ اعترافات اجباري براي آنها در جريان باشد. نظر شما در اين مورد چيست؟ بله همانطور که اشاره کرديد خبر ها حاکي از وضيعت وخيم دانشجويان در يند است.آقايان عبدالله مومني و بهرام فياضي نيز در ديداري که هنگام تفتيش منزلشان با خانواده ي خود داشته اند خبر از وجود شکنجه و آزار و اذيت و نگهداري در شرايط سخت انفرادي داده اند. ما هم بارها نسبت به وجود شکنجه هاي قرون وسطايي جهت اخذ اعترافات تلويزيوني هشدار داده ايم و مسلما هر گونه اعتراف اخذ شده از دانشجويان در زندان هيچ گونه اعتباري نخواهد داشت. گفته ها و موضع گيري دوستان ما در خارج از زندان براي همه آشکار بوده است و تنها سخنان انها در شرايط آزاد براي ما ملاک است . بر همگان واضح است که هم اکنون عده اي به دنبال سناريو سازي براي فعالين دانشجويي و ارتباط انها با فعالين خارج از کشور جهت پياده سازي انقلاب مخملين در ايران هستند. دفتر تحکيم وحدت در طول فعاليت خود نشان داده که همواره به دنبال ايجاد اصلاحات اساسي از طريق روشهاي مسالمت آميز و مدني آن هم از داخل کشور مي باشد و به عنوان تشکل اصيل دانشجويي استقلال خود را حفظ کرده و به هيچ وجه با هيچ موسسه ي وابسته به دولتهاي خارج از کشور ارتباط نداشته است. پيش بيني ما اين است که حاکميت در صدد است تا پروژه ي اعتراف گيري از رامين جهانبگلو و چند تن ايرانيان آمريکايي تبار ادامه يابد و اين بار دانشجويان مورد هدف قرار گرفته اند. بنابراين سناريوي اعتراف گيري از دانشجويان پروژه اي سوخته است و در بين اذهان عمومي از هيچ اعتباري برخوردار نميباشد.
آخرين اخباري كه از بازداشت شدگان و وضعيت خانواده‌هاي آنها داريد چيست؟ متاسفانه هنوز اجازه ملاقات با دانشجويان در بند را به خانواده ها و وکلاي انها نداده اند. همچنين نيروهاي امنيتي در روزهاي اخير به منزل تعدادي از اين دانشجويان نيز يورش برده و وسايل انها از جمله کيس کامپيوتر و دست نوشته هايشان را با خودشان برده اند.برخورد مقامات قضايي نيز بسيار زننده بوده و حتي اجازه ي ديدار با مسئولين قضايي را به وکيلان دانشجويان نداده اند.همچنين لازم به ذکر است چند تن از دانشجويان در بند بيماري هاي شديد قلبي و ريوي دارند که بايد هر چه سريعتر توسط پزشک معتمدي مورد معاينه قرار گيرند تا از سلامت آنها اطمينان حاصل شود

No comments: