Sunday, July 29, 2007

عکس : مراسم عيد نوروز دريائي - قشم

عکس : مراسم عيد نوروز دريائي - قشم
از سال‌هاي دور در روستاي «سلخ» در جزيره‌ي قشم، روز نخست مردادماه مراسم عيد نوروز دريايي برگزار مي‌شود. به گزارش بخش ايران‌شناسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم، تمام اهالي روستا از زن، مرد، پير، جوان و کودک از صبح تا پيش از اذان ظهر به دريا مي‌روند. در گذشته، اهالي اين روستا اهشام خود را مانند گاو، گوسفند و شتر به دريا مي‌بردند و همه‌ي آن‌ها را در اين جشن شريک مي‌دانستند. در اين روز، يک نمايش آييني و سنتي به نام «شوشي» نيز اجرا مي‌شود که برگرفته از باورها و اعتقادات مردم روستاست. مردم بعد از مراسم دريا رفتن، لباس نو مي‌پوشند و به ديد و بازديد مي‌روند. البته در عيد نوروز دريايي مردم گوشت ماهي نمي‌خورند.


No comments: