Wednesday, July 25, 2007

بسيج جهاني براي آزادي اصانلو و صالحي


روز 18 مرداد - پنجشنبه 4 مرداد 1386 [2007.07.26]
به دنبال ربودن منصور اصانلو و سپس اعلام زنداني بودن وي در بند 209 اوين، اي رايدر، دبير کل آي تي يو سي و ديويد کاکرافت، دبير کل آي تي اف ديروز با صدور اطلاعيه اي از همه اتحاديه هاي کارگري جهاني و همچنين فعالين جنبش کارگري خواستند به کمپين آزادي وي و محمود صالحي بپيوندند.
در اين اطلاعيه با اشاره به وضعيت جسماني منصور اصانلو و نحوه بازداشت وي، خطاب به سازمان هاي کارگري آمده است:
"ما از شما مي خواهيم که سازمانتان در تاريخ 18 مرداد ماه 1386 براي دو زنداني مشهور اتحاديه کارگري در ايران؛ منصور اصانلو و محمود صالحي، به روز اقدام بين المللي بپيوندد. ما مي دانيم که فصل تابستان بويژه در نيمکره شمالي، براي روز اقدام همبستگي بين المللي زمان مناسبي نيست. اما ما معتقديم که اين دو مورد خاص به گونه ايست که ضرورت يک اقدام جدي و فوري را مطلبد."
در ادامه اين بيانيه و خطاب به نمايندگان جنبش هاي کارگري جهان مي خوانيم:
"بسياري از شما شرح ديدار منصور اصانلو وملاقاتهاي قانوني او در آي تي اف و آي تي يو سي در لندن و بروکسل در خرداد ماه راديده و يا شنيده ايد. شوراي عمومي آي تي يو سي به ويژه بعد از اينکه اعضا احساسات و استقبال گرم خود را با بلند شدن از صندلي ها به منصور ابراز داشتند، تصميم گرفت در صورتي که ايشان بعد از بازگشت به ايران با مشکلي مواجه شود همبستگي کامل خود رابا او اعلام کند. متاسفانه اين دقيقا اتفاقي بود که افتاد؛الآن دو هفته از زمان ربودن منصور اصانلو در19 تيرماه در حالي که سوار اتوبوسي در تهران بود مي گذرد. در حال حاضر ايشان به زندان بد نام اوين برگردانده شده و بطور مکرر گزارش شده که ايشان به «توطئه عليه امنيت ملي» متهم است؛ پرونده ايشان آشکارا توسط اداره اطلاعات و خدمات جاسوسي دستکاري شده است. آي تي يو سي و آي تي اف اخيرا نامه اعتراضي مشترکي به دولت ايران نوشت و به کميته آزادي تجمع و تشکل آي ال او نيز اطلاعات جديد را ارائه کرد. بعلاوه آي تي اف طومار الکترونيکي «منصور اصانلو را آزاد کنيد» به راه انداخت. اين طومار واکنش هاي بسيار زيادي داشته است. اگر شما تاکنون اين طومار را امضا نکرده ايد بهتر است لحظه اي به اين سايت مراجعه کنيد و آن را امضا کنيد:http://www.itfglobal.org/solidarity/osanloo2.cfmدر اين ميان بسياري از اتحاديه هاي وابسته نامه هاي اعتراضي خود را ارسال کرده اند. تعداي از اتحاديه ها اقدامات اعتراضي در سفارتهاي ايران داشته اند. اتحاديه هاي کارگران حمل و نقل در کشورهاي عربي متحدانه وبطور جمعي همبستگي خود را با منصور اصانلو اعلام کرده اند."
در ادامه بيانيه در مورد محمود صالحي، ديگر فعال کارگري ايران که در زندان به سر مي برد، مي خوانيم: "شرايط سلامتي محمود صالحي بسرعت رو به تحليل مي رود. اوعضو هئيت موسس انجمن کارگران خبازان سقز و کميته همآهنگي براي سازماندهي کارگران است. فعاليتهاي وي همواره آزار و اذيتهاي مقامات را به دنبال داشته و علي رغم وضعيت نامناسب سلامتي، در سنندج در استان کردستان که از سقز و خانواده به دور است، زنداني است. بسياري از اتحاديه هاي وابسته به درخواست آي تي يو سي در تاريخ 20 تيرماه براي اقدام اعتراضي واکنش نشان داده اند. حالا ما از شما مي خواهيم که براي اعمال فشار قدم پيش بگذاريد چرا که شواهد مستندي وجود دارد که زندگي صالحي بخاطر مراقبتهاي نامناسب پزشکي در زندان در خطر است."
در پايان اين بيانيه از کليه فعالين کارگري در جهان خواسته شده است تا در روز 18 مرداد با نامه هاي اعتراضي يا با طومارهاي امضاء شده توسط آي تي اف به ديدار مقامات سياسي ايران در کشور هاي خود بروندو خواستار آزادي اصانلو و صالحي شوند:ما اميدواريم که هم اصانلو و هم صالحي قبل از تاريخ مورد نظر و بخاطرفشارهاي مستمري که بر مقامات ايران تا آن تاريخ وارد خواهيم کرد آزاد بشوند. اما اگر يکي يا هر دو آنها همچنان تا پنجشنبه 18 مردادماه در بازداشت بماند ما از همه اتحاديه هاي وابسته به آي تي يو سي و اي تي اف و فدراسيون هاي جهاني اتحاديه ها مي خواهيم روز بين المللي اقدام در همبستگي با کارگران ايران را در آن تاريخ برگزار کنند. پنجشنبه 18 مرداد ماه دقيقا روزي است که يک سال از آزادي قبلي منصور اصانلو مي گذرد. آن آزادي بدون شک نتيجه اعتراضات و فشارهاي مستمر جنبش بين المللي اتحاديه هاي کارگري بود. در سالگرد چنين روزي ما از همه اتحاديه هاي وابسته به خود مي خواهيم با نامه هاي اعتراضي يا با کپي طومارهاي امضاء شده توسط آي تي اف به ديدار مقامات سياسي ايران در کشور خود بروند. اگر درکشور شما سفارت ايران وجود ندارد به ملاقات وزير امور خارجه يا به دفتر امور خارجه برويد، کنفرانس مطبوعاتي برگزار کنيد، جلسه اي در محل کارتان ترتيب دهيد، يا هر اقدام ديگري را که مناسب تشخيص مي دهيد انجام دهيد.در پايان اين بيانيه نيز دو آدرس براي برقراري ارتباط با گردانندگان اين همبستگي جهاني قيد شده است: . Urata_mac@itf.org.ukturights@ituc-csi.or
g

No comments: