Sunday, July 22, 2007

بیش از پنج برابر شکر مورد نیاز کشور شکر وارد کشور شده

عصر ایران - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:"مسئولان باید پاسخ بدهند که چگونه در عرض یک سال سه میلیون تن شکر وارد کشور شد، در حالی که در مدت زمان یک سال سه میلیون تن شکر وارد کشور شده که کل مصرف کشور کمتر از دو میلیون و 400 تن است."بزرگیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی عصرایران، خاطرنشان کرد:" تولید کنندگان داخلی کشور بیش از دو میلیون تن در سال شکر تولید می کنند بنابریان ما نمی دانیم داستان از چه قرار است و با کدام مجوز بیش از پنج برابر شکر مورد نیاز کشور در سال 85 واردات صورت گرفته است."نماینده مردم سبزوار در خانه ملت با اشاره به ورشکستگی بسیاری از کارخانجات تولید شکر در کشور، اظهار داشت:"دولت باید نسبت به رفتن تولید کنندگان داخلی شکر به ورطه نابودی، پاسخگو باشد چون قطعا باید مشخص شود که این مقدار شکر وارداتی از کدام مبادی ورودی کشور وارد و در کجا انبار شده است و از طرف دیگر دولت باید توضیح بدهد که چرا شکر تولیدکنندگان داخلی را خریداری نمی کند." اضافه می شود پیش از این نیز بسیاری از کارخانه های تولید شکر در آستانه ورشکستی قرار گرفتند.در ماه گذشته نیز کارگران شکر هفته تپه شوش واقع در استان خوزستان پس از آنکه به مدت سه ماه حقوق دریافتن نکردند، دست از کار کشیدند و با بستن راه های منتهی به کارخانه شکر هفت تپه مانع از ورود و خروج خودروهای سنگین به این شرکت شدند.

No comments: