Monday, July 30, 2007

هشدار امنيتي به دانشجويان

"اعترافات براي جامعه‌ خوب است"
- سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
نادر كرمي
روز گذشته سيد محمد حسيني، معاون حقوقي سابق وزارت علوم در ادامه هجوم تبليغاتي به دانشگاه كه چند روز پيش مسئول نهاد رهبري در دانشگاه‌ها با "مركز براندازي نرم" و "مركز شرك" خواندن دانشگاه آن را كليد زده بود، در گفتگويي با ايسنا گفت: "دانشجويان بايد آگاه باشند و فريب دست‌هاي خارج از كشور را نخورند؛ چرا كه آنها مي‌خواهند دانشجويان را از مسير اصلي خود خارج كنند."
وي نيز در سخنان خود همچون مقامات امنيتي صريحا به نقش جريانات دانشجويي در "انقلاب‌هاي مخملي" پرداخت و تاکيد کرد: "يكي از روش‌هاي غربي‌ها و آمريكايي‌ها براي نفوذ در ديگر كشورها و همراه ساختن دولت‌ها با خود، در پيش گرفتن جنگ نرم است و در واقع اين موضوع به نوعي كودتايي است كه با تغيير افكار عمومي كاري كنند كه حكومت‌ها تغيير كند و در جهت منافع آنها قرار بگيرد و يا مواضع آنها تعديل شود."
اين مقام سابق وزارت علوم بار ديگر در مورد تماس‌هاي دانشگاهيان با خارج از كشور هشدار داد و با بيان اين‌كه لايه‌هاي پنهاني كه سعي دارند با انديشمندان و دانشگاهيان تماس داشته باشند بسيار زياد هستند، گفت: سرويس‌هاي اطلاعاتي وجود دارند كه تامين مالي خود را از بنيادها و دستگاه‌هاي وزارت امور خارجه يا دستگاه‌هاي ديگر مي‌گيرند. وي ادامه داد: "مطمئنا آنها بر روي تشكل‌هاي زنان، دانشجويي، سرمايه‌هاي عظيمي قرار داده‌اند، اما خوشبختانه به دليل بيداري و آگاهي و بينش بالاي مردم و دانشگاهيان، اين افراد موفق نخواهند بود."
وي در بخش ديگري از سخنان جالب توجه خود افزود: "از اين رو اين افراد به سوي كساني مي‌روند كه هيچ كارآيي و توانايي در كشور ندارند و مطمئن باشيد با اين انسجام و همبستگي و اقتداري كه مقام معظم رهبري و نظام ما دارد، كسي نمي‌تواند در آن آشوب ايجاد كند و نقشه‌هاي آنان به نتيجه نخواهد رسيد."
معاون حقوقي سابق وزارت علوم با استقبال از پخش اعترافات فعالان دانشجويي گفت: "افشاگري‌ها و اعترافات برخي عوامل براي جامعه‌ي ما بسيار خوب است" وي ادامه داد: "افشاگري‌ها و اعترافات جاسوساني كه فعاليت كرده‌اند براي دانشجويان نوعي هشدار است تا آنها به اسم مراكز تحقيقاتي و پژوهشگري و... در دام عوامل غربي قرار نگيرند. دانشجويان منتقد مي‌توانند راه خود را به درستي پيش بگيرند و با مطالعه و مرور سياست‌هاي كشورهاي ديگر، راه اشتباه را در پيش نگيرند. عده‌اي هستند كه مي‌خواهند در مقاطع حساس، موج‌سواري كنند و سعي دارند بهره‌برداري‌هاي خاصي به نفع خود انجام دهند."
حسيني در بخش ديگري از سخنان خود به سازمان هاي غيردولتي حمله كرده و گفته است: بعضي از NGO ها و سازمان‌هاي غيردولتي سعي دارند دانشجويان ما را به سوي مراكز جاسوسي غرب سوق دهند؛ تا در شرايط حساس به نفع خود و با سوءاستفاده از آنان گام بردارند. دانشجويان بايد در چارچوب مصالح كشور انتقاد كنند و مطمئنا مسوولان از اين امر استقبال خواهند كرد. دانشجويان افرادي آرمان‌خواه و حق‌طلب هستند و مصالح كشور را همواره در نظر مي‌گيرند.
اخبار دانشجويان بازداشتي
اخبار شكنجه‌، رايزني‌ها، ابراز نگراني، پي گيري خانواده ها و بيم ها و اميدها نسبت به آزادي يا ادامه بازداشت فعالان دانشجويي بازداشت شده در 18 تير سال جاري اخباري است كه همچنان پيرامون اين تحول در جنبش دانشجويي در جريان است و فعالان دانشجويي سعي مي كنند تا با تحركات خود هر چند با تشكيل جمع‌هاي كوچك، ‌حيات و نشاط سياسي خود را در غياب دوستان دربندشان نشان دهند.
شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت كه نمايندگان انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه هاي سراسر كشور در آن حضور دارند، ‌در شرايطي كه شش عضو شوراي مركزي اين بزرگترين تشكل جنبش دانشجويي در زندان به سر مي برند، مهمترين نهاد دانشجويي است كه موضوع بازداشت فعالان دانشجويي را پي گيري مي كند.
از همين رو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت اولين بيانيه تحليلي خود در ارتباط با وقايع اخير را روز گذشته منتشر ساخت. در اين بيانيه با اشاره به گذشت 21 روز از بازداشت 16 تن از فعالان دانشجويي و سياسي در هشمين سالگرد 18 تيرماه آمده است: "خبرها حكايت از شكنجه و آزار قرون وسطايي دستگيرشدگان در بند 209 زندان اوين، در جهت تكميل سناريوي اعتراف گيري از فعالين داخلي و پيوند آن ها با پروژه امنيتي انقلاب مخملين دارد."
در بخش ديگري از بيانيه با طرح اين سوال كه "از چه روي انقلاب مخملين و داشتن جامعه باز از طرف حكومت اينچنين نكوهش مي شود؟" آمده است: "ارتباط دادن اعترافات پخش شده اخير با انقلاب هاي مخملين و مرتبط ساختن كنش هاي مدني فعالين عرصه هاي سياسي و دانشجويي و صنفي جامعه امروز ايران با اين نوع از انقلاب ها تنها مي تواند حمل بر دو موضوع باشد: 1. يا اينكه حاكميت برخي از مولفه هاي موجود در فضاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران را منطبق با شرايط مذكور در انقلاب هاي مخملين يافته است، ... 2. يا اينكه اعترافات پخش شده كه بار حقوقي نيز نداشته، تنها بهانه اي براي سركوب فعالين صنفي وسياسي بوده در جهت سرعت بخشيدن به ايجاد فضاي رعب و وحشت و استقرار دولت پادگاني..."
در اين شرايط و در حالي كه تقريبا تمامي چهره‌ها و گروه هاي اصلاح طلب و طرفدار دموكراسي و حقوق بشر در ايران، نسبت به اخذ و پخش اعترافات دانشجويان بازداشت شده ابراز نگراني مي كنند و پيشاپيش اعلام مي كنند كه چنين اقاريري عاري از واقعيت و در زير شكنجه و فشار به دست آمده، روابط عمومي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير كه سه تن از دانشجويان آن همچنان در بازداشت هستند و پنج دانشجوي آزاد شده آن نيز نگراني‌هايي را در اين زمينه پس از آزادي خود و با توجه به محدوديت هايي كه دارند به زبان آورده اند، در بيانيه‌اي نسبت به شكنجه اعضاي اين تشكل دانشجويي در زندان واكنش نشان داد.
بيانيه روابط عمومي انجمن اسلامي پلي تکنيک در جاي ديگر آورده است: "خانواده ۸ دانشجوي بازداشت شده پلي تکنيک انتظار داشتند با توجه به وضعيت وخيم فرزندانشان و وعده و وعيدهاي مقامات مسئول کليه اين افراد هر چه سريعتر از بند رهايي يابند. به همين منظور از همگان خواستند تا شرح شقاوت و قصه قساوت شکنجه گران بند ۲۰۹ اوين را به وقتي ديرتر و زماني ديگر موکول نمايند. انجمن اسلامي اميرکبير نيز بنا به درخواست خانواده ها زبان در کام کشيد و از بيان شکوه هايي که از نهفتن و نگفتن آن ديگ سينه مي زد جوش، خودداري نمود. اما پس از آزادي ۵ دانشجوي دربند، مشخص شد که آزادي ايشان از سر ناچاري و در پي افزايش فشارها از هر سو بوده است و گويا قرار است بار شوم سناريوي مضحکي که توسط تيم امنيتي سرپرست اين پرونده طراحي و توسط عملگان ايشان در دانشگاه اميرکبير به اجرا درآمده بر دوش احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، سه دانشجوي در بند انداخته شود. اين چنين بود که خانواده اين سه دانشجو چاره اي جز افشاي رنج و تلخکامي خود نديدند."
در اين بيانيه با يادآوري اينكه در همان روز سخنراني احمدي نژاد وي وعده داد که تمام دانشجويان، خصوصا آن ها که بر عليه او شعار مي دهند را مورد مهرورزي قرار خواهد داد، آمده است: "اين سناريو از آغاز محکوم به شکست بود، اما تصور مي شود تيم امنيتي طراح سناريو قصد دارد به هر حيله اي پروژه سوخته خويش را به پيش برد. در همين راستاست که ۵ نفر از دانشجويان را آزاد مي کند و پس از آزادي ۵ نفر و در غياب ايشان، مشغول گرفتن اعترافات تلويزيوني از ۳ نفر باقي مانده مي شود و براي انجام اين کار آن چنان عجله اي دارد که قرار وثيقه سنگين ۸۰ ميليوني دانشجوياني که موفق به تهيه آن نشده اند را به يکباره بدل به قرار کفالت مي نمايد، تا کار خود را هر چه سريعتر آغاز کند.
انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك همچنين هشدار داده است: "انجام رفتاري مشابه با ۶ عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم، خانم بهاره هدايت و آقايان محمد هاشمي، علي نيکونسبتي، مهدي عربشاهي، علي وفقي و حنيف يزداني و همچنين بازداشت شدگان عضو سازمان ادوار خصوصا آقاي عبدالله مومني هيچ بعيد نيست."
از سوي ديگر دانشجويان فعال در دانشگاه اميركبير بار ديگر به ديدار مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي رفتند.
در اين ديدار همچنين خانواده هاي احسان منصوري و احمد قصابان دو دانشجوي بازداشت شده اميركبير به همراه تعدادي از دانشجويان آزاد شده نيز حضور داشته ‌اند.
در اين نشست كه متعاقب تشريح وضعيت دانشجويان بازداشت شده و گفتگو‌هاي خصوصي تعدادي از دانشجويان آزاد شده در مورد نحوه شكنجه هايي كه متحمل شده‌اند برگزار شد، کروبي با اظهار تاثر و تاسف از برخي برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفته و ابراز نگراني از وضعيت دانشجويان بازداشت شده، گفت: "من و ساير دوستان آنچه در توانمان باشد براي رفع مشکل عزيزان، انجام داده و مي‌دهيم و بنده شخصا هيچگاه در قيد و بند شان و مقام نبوده‌ام و از هر کس که امکان ياري داشته است، کمک خواسته‌ام؛ البته اثربخش بودن اين اقدامات به شرايط محيط نيز بستگي دارد و گاه ممکن است عليرغم تلاش بسيار نتايجي اندک حاصل شود".
همچنين در ادامه ملاقات با خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت شده، جمعي از دانشجويان دانشگاههاي شرق کشور با خانواده علي صابري كه چندي پيش آزاد شد، ديدار کردند.
در اين ديدار که با هماهنگي کميته پيگيري دانشجويان در بند دفتر تحکيم وحدت در شرق کشور برگزار شد، نمايندگان دانشجويان دانشگاههاي شرق کشور از دانشگاههاي فردوسي، علوم پزشکي و آزاد مشهد، زاهدان، بيرجند و شاهرود حضور داشتند. و طي گفتگويي با علي صابري از وضعيت او و ساير دانشجويان در بازداشت آگاه شدند. "علي صابري" نيز در اين ديدار با بيان اينکه "شش نفر از دانشجويان بازداشتي آزاد شده‌اند" افزود: "از ميان دانشجويان بازداشتي سه نفر از آن‌ها ساکن مشهد هستند که من و عباس حکيم‌زاده پس از 43 روز بازداشت روز چهارشنبه آزاد شديم اما احمد قصابان هنوز در بازداشت
به سر مي‌برد

No comments: