Wednesday, July 25, 2007

حداد عادل ضمن قدردانی از قوه قضائيه برای اعدامهای اخير : طرح ارتقاء امنیت اجتماعی باید ادامه یابد


شبکه خبر صدا و سيما : رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از برخورد قاطع نیروی انتظامی و قوه قضاییه با «اشرار» گفت : طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تا ریشه كنی رفتارهای ضدامنیتی بایدادامه یابد. غلامعلی حداد عادل درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت : زحمات ماموران نیروی انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی نتایج خوبی داشته است . وی امنیت را نخستین انتظار جامعه ازحكومت دانست وگفت : مردم برای امنیت اهمیت بسیار قائلند و حاضرند درصورت لزوم از هرچیز دیگر به جای امنیت صرف نظر كنند. حداد عادل خاطرنشان كرد: در جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد، كه تعدادی شرور و قداره بند بتوانند به نوامیس مردم تجاوز كنند. وی بار دیگر از اقدام قوه قضائیه در اعدام شماری از این اشرار قدردانی كرد و گفت :این خواست مردم و نمایندگان مجلس بوده است .

No comments: