Sunday, July 29, 2007

بازگشت به شيوه هاي قديمي شكنجه

نحوه شكنجه دانشجويان، نشان تغييرات گسترده اطلاعات - دوشنبه 8 مرداد 1386 [2007.07.30]
نادر كرمي
دامنه اعتراض به بازداشت جمعي از دانشجويان و دانش آموختگان در سالگرد 18 تير به حدي گسترده شده است كه پس از واكنش احزاب اصلاح طلب و ميانه رو در روزهاي آغازين و سيد محمد خاتمي در چند روز گذشته، صداي انتقاد شيخ حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در آمد. وي اما در پرسش و پاسخ با خبرنگاران از مسوولان خواست در مواجهه با دانشجويان به گونه اي عمل کنند که حداقل هزينه را به دنبال داشته باشد و همچنين خواستار اين شد تا با نزديک شدن به زمان انتخابات، مسوولان تسامح بيشتري با مطبوعات نشان دهند. وي همچنين با دفاع از عملكرد خود در شوراي عالي امنيت ملي گفته است ما در جريانات دانشجويي مخالف بازداشت دانشجويان بوديم.
افشاي جزييات بيشتر از شكنجه دانشجويان
انتشار نامه افشاگرانه خانواده سه دانشجوي زنداني دانشگاه پلي تكنيك تهران خطاب به هاشمي شاهرودي در هفته گذشته اولين حركت خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت شده در افشاي شكنجه هاي هاي وارده به فرزندانشان بود. در پي بي پاسخ ماندن اين نامه و انكار هرگونه فشاري به دانشجويان از سوي وزير اطلاعات در حاشيه جلسه هيات دولت، ‌مادر احسان منصوري در گردهمايي منزل عبدالله مومني مجدادا به اين شكنجه ها اشاره كرد و از وضعيت بسيار وخيم فرزندش بويژه در روزهاي ابتدايي بازداشت وي خبر داد. در اين شرايط خبرنامه اميرکبير به نقل از يک منبع آگاه دست به افشاي جزئيات بيشتري از نحوه شکنجه دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير جهت اخذ اعتراف زد. اين "جزييات بيشتر" به گفته اين سايت خبري از ابتدا در رنجنامه والدين احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري ذکر شده بود که بعدا بنا به ملاحظاتي در نهايت از اين نامه حذف شد.
بنا بر اين گزارش "دانشجويان بازداشت شده مورد انواع و اقسام آزارهاي جنسي قرار گرفته اند. بازجوهاي وزارت اطلاعات در طول مدت بازجويي، دانشجويان را به شيوه هاي مختلف مورد اذيت و آزارهاي جنسي قرار مي دادند. به عنوان نمونه دانشجويان را به پشت روي زمين مي خواباندند و لباس هايشان را از تنشان خارج کرده و به شيوه هاي مختلف مانند بطري نوشابه، تخم مرغ داغ و… آن ها را مورد تهديد قرار مي دادند." اين گزارش مي افزايد: "شدت ضرب و شتم و شکنجه هاي روحي رواني دانشجويان به حدي بوده که صداي گريه و ناله هاي ايشان از اتاق هاي بازجويي و سلول هاي انفرادي به گوش دوستانشان که در اتاق هاي بازجويي يا سلول هاي مجاور قرار داشتند مي رسيده است. بازجويي گاها به بيش از ۱۲ ساعت مي رسيده و دانشجويان در تمام طول اين مدت اجازه صرف غذا يا نوشيدن آب نداشتند. مگر در مواردي که دانشجويان زير شکنجه هاي طاقت فرسا بيهوش مي شدند که بازجوها به کمک بهياران بند ۲۰۹ اوين در حدي که دانشجويان دوباره به هوش بيايند به ايشان آب مي دادند. همچنين در طول مدت بازجويي به دانشجويان اجازه رفتن به دستشويي نيز داده نمي شده به حدي که اين دانشجويان در چند مورد کنترل خود را از دست داده و به همين خاطر به شدت از سوي بازجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شدت ضرب و شتم دانشجويان به حدي بوده که گاه لباس هاي دانشجويان در حين بازجويي پاره مي شده است." همچنين اين منبع آگاه به خبرنامه اميرکبير گفته است: "بازجوها در عين اين که دانشجويان را مجبور به انجام طاقت فرسا مانند خم شدن و گرفتن مچ پاها مي کردند، چند نفري روي کمر دانشجو سوار مي شدند. همچنين در مواردي که دانشجويان در اثر ايستادن هاي طولاني مدت کنترل خود را از دست داده و به روي زمين سقوط مي کردند، بازجوها با گرفتن موها و بلند کردن ايشان، آن ها را مجبور مي کردند دوباره سر پا بايستند. از جمله آزارهاي روحي رواني دانشجويان اين بوده که در مواردي ايشان را به بند اعضاي گروه تروريستي القاعده منتقل نموده اند. تيم بازجويي تلاش زيادي جهت گرفتن اعتراف دروغ مبني بر انتشار نشريات جعلي توسط دانشجويان بازداشت شده و همچنين ارتباط دادن اين غائله با احزاب اصلاح طلبي مانند حزب کارگزاران و سازمان مجاهدين انقلاب داشته اند. علاوه بر اين بازجويان تلاش وافري جهت ارتباط دادن غائله نشريات جعلي با انقلاب هاي مخلمين داشته اند".
از سوي ديگر ارتباط برقرار كردن ميان غائله نشريات دانشجويي اميركبير و احزاب اصلاح طلب بعلاوه شايعه مهيا بودن بخش‌هاي ديگري از اعترافات كيان تاجبخش يه ويژه عليه احزابي چون مشاركت و كارگزاران، ‌اين گمان را تقويت مي كند كه نمايشي از تلفيق اعترافات اتباع ايراني – آمريكايي و برخي از دانشجويان با نزديك‌تر شده با ايام انتخابات از صدا و سيما پخش شود. اين گمانه اي است كه خبر ديگري از دانشجويان بازداشت شده مبني بر فيلم برداري از اعترافات مجيد توکلي و احمد قصابان در محل فيلم برداري از هاله اسفندياري و کيان تاجبخش با موضوع انقلاب مخملي و نقش جريانات دانشجويي، آن را تقويت مي كند.
تهديدها و انكارهاي وزارت علوم
روز گذشته دبير كميته انضباطي وزارت علوم در گفتگو با ايسنا با رد افزايش احكام انضباطي پس از روي كار آمدن دولت نهم گفت: "آمار احكام انضباطي صادر شده در سال تحصيلي 85-84 كاهش 50 درصدي نسبت به سال 84-83 و تعداد احكام صادر شده در سال 86-85 كاهش 70 درصدي نسبت به سال 85-84 داشته است كه اين كاهش صدور احكام در تاريخ عملكرد كميته‌هاي انضباطي بي سابقه بوده و نشانه تحقق شعار مهرورزي دولت نهم در وزارت علوم است."
مسئول كميته انضباطي مركزي وزارت علوم با نسبت دادن اتهام بزرگنمايي احضار دانشجويان به كميته‌هاي انضباطي افزوده: "كاهش چشمگير آمار احكام صادر شده در طول خدمت دولت نهم، بهترين دليل بر كذب بودن ادعاي آنان است، به‌گونه‌اي كه مجموع كل احكام صادر شده در طول مدت دو سال خدمت اين دولت روي هم، كمتر از احكام صادر شده در طول يكسال دولت قبلي است."
نهمين همايش هم انديشي بسيج اساتيد کشور نيز طي روزهاي گذشته محلي بود تا مقامات وزارت علوم ضمن اعلام خطر نسبت به جريانات دانشجويي به تلاش خود براي آنچه آن را "ساماندهي تشكل‌هاي دانشجويي" مي خوانند، اذعان كنند.
باقر خرمشاد، معاون فرهنگي وزير علوم در اين همايش به افت اعتقادات ديني در دانشگاه هاي کشور اشاره و تاکيد کرد بايد با تفکرات "چه گوارائيستي" و چپ جديد در دانشگاه ها مقابله نرم شود. به گزارش خبرگزاري مهر وي در ادامه بحث خود به "برخورد نرم" اشاره کرد و گفت: "شرايط فعلي کشور همانند اوايل انقلاب است. در آن زمان سه گروه اسلامگرا، ليبرال و مارکسيست وجود داشتند که در حال حاضر نيز در فضاي دانشجويي ما شاهد تفکرات «چه گوارائيستي» و چپ جديد هستيم و وارد فضاي برخورد نرم شده ايم چرا که اين گروه ها در حال به چالش کشيدن اسلامگرا ها در نشريات شان هستند که اين برخورد نرم مقابله نرم را مي طلبد."
محمد زاهدي وزير علوم نيز علوم، نيز در اين همايش اظهار داشت: "در اين دو سال هيچ کس آمدن و رفتن ۱۸ تير را احساس نکرد در حالي که پيش از اين در سالگرد ۱۸ تير استرس فراواني داشتيم. فکر نکنيد که اين به راحتي به دست آمد اين برنامه ريزي هايي بود که در معاونت فرهنگي انجام داديم که البته در مورد برنامه ريزي ها و چگونگي انجام آن نمي توانم چيزي بگويم." وي همچنين گفت: "ساماندهي تشکل‌هاي دانشجويي بخصوص قسمت‌ سياسي کار سنگين، فشرده و استرس زا بوده که معاونت فرهنگي در اين زمينه بسيار موفق عمل کرده است".
همچنين حجت الاسلام محمديان مسئول نهاد رهبري در دانشگاه ها در سخنان خود به لزوم تغيير در متون درسي در راستاي اسلامي کردن دانشگاه ها، اشاره کرد و افزود: چرا اساتيد ما كه اساتيد بسيار بزرگي هستند حتي در زمينه حذف دروس اضافي كه نتيجه اي جز اتلاف وقت براي دانشجويان ندارند، تلاش نمي كنند؟ عده اي بايد جسارت كنند و در آموزش عالي كشور بازبيني انجام دهند؛ چرا كه دروس، وحي منزل نيستند پس شما بايستي كنكاش كنيد و سرفصل‌هاي جديد ايجاد نماييد.
وي با انتقاد از ايجاد رشته حقوق بشر در دانشگاه‌هاي ايران گفته است: "رشته‌هايي همچون مطالعات زنان، جوانان و حقوق بشر كاملا با تفكر فمينيستي مطابق هستند. ايجاد چنين رشته‌هايي باعث مي شود كه با پول جمهوري اسلامي مطالبي كه آمريكا مي‌خواهد بيان شود، را بيان كنيم."
آخرين اخبار از دانشجويان بازداشتي
اما آخرين اخبار از دانشجويان بازداشت شده حاكي است كه سرانجام پس از گذشت نزديك به بيست روز از بازداشت گسترده فعالان دانشجويي، واحد پاسخگويي دادسراي انقلاب حاضر شده است در پي مراجعات مكرر تعدادي از خانواده‌هاي اين دانشجويان رسما محل بازداشت اين دانشجويان را اعلام و شعبه رسيدگي كننده به پرونده آنها را اعلام كند. گفته مي شود براي تمامي بازداشت شدگان حداقل قرار يك ماهه بازداشت موقت صادر شده است و اين احتمال وجود دارد كه پس از طي اين مدت قرار برخي از اين دانشجويان به وثيقه تبديل شده و امكان آزادي تعدادي از آنها فراهم شود.
در عين حال روز گذشته مادران دو دانشجوي بازداشت شده عضو كمپين يك ميليون امضا يعني "امير يعقوب علي و بهاره هدايت"، با ارسال نامه سرگشاده اي خطاب به هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي وي به وضعيت فرزندانشان شدند.
در اين نامه آمده است: "مدت ۱۰ ماه است که ما مادران در کنار فرزندان مان براي ارتقاء فرهنگ عمومي و تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان به صورت دسته جمعي و با رعايت موازين قانوني، تلاش مي کنيم تا با جمع آوري يک ميليون امضا و تقديم به مجلس شوراي اسلامي گامي در برقراري عدالت در کشور عزيزمان برداريم تا جامعه اي سالم و خانواده هاي پايدار داشته باشيم که اين حرکت نه خلاف مباني اسلامي و نه مغاير با تعهدات دولت و نه مخالف قانون اساسي است."
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: "آقاي شاهرودي ما فرزندان مان را با خون دل بزرگ کرده و روح عدالت خواهي را که خود براي دستيابي به آن در انقلاب شرکت کرده بوديم ذره ذره به کالبد آنان دميديم تا آرمان هاي انسان دوستانه و برابري خواهانه و عدالت طلبانه زنده بماند و در جامعه اي که در هاي دنياي فساد بر آنان گشوده است و جنابعالي بيش از هر کس بر آن واقفيد فرزندان مان را پاک و با ايمان و متعهد پرورش داده ايم به طوري که ضمن تلاش براي برقراري عدالت و حد اقل براي استقرار عدالت جنسيتي، آنان در معتبرترين دانشگاههاي کشور مشغول تحصيل مي باشند. سوال ما از آن مقام اين است که به کدامين جرم يا عمل مجرمانه و خلاف قانون، فرزندان ما را به بند کشيده اند؟ و آيا بي خبري مادر از فرزند به مدت بيش از دو هفته پس از پيگيري ها و درخواست هاي مکرر، انساني، اخلاقي و اسلامي است؟

No comments: