Monday, July 30, 2007

هداف تهیه "به نام دموکراسی"

اکیهان از موضع سناریو نویس تشریح کرد -
سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
روزبه میرابراهیمی
روزنامه کیهان دیروز با انتشار سرمقاله ای "آیینه شکستن خطاست!" خواسته یا ناخواسته پرده از نقش گردانندگان خود در ماجرای بازداشت، اعتراف گیری و تهیه فیلم اعترافات هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو برداشت.
سرمقاله نویس روزنامه کیهان که به بهانه نقد عملکرد گروه های سیاسی داخلی که نسبت به پخش این اعترافات معترض بودند به تشریح روند و هدف اصلی تهیه برنامه "به اسم دموکراسی" پرداخت.
در سرمقاله کیهان آمده است: "به طور بسيار خلاصه، برنامه به اسم دموكراسي قصد داشت نشان دهد آمريكايي ها چطور با استفاده از برخي ابزارها و زمينه هاي خاص، وقوع انقلاب هاي نرم در برخي كشورهاي معارض با خود را برنامه ريزي، تدارك و اجرا مي كنند."
نویسنده یادداشت با ادعای تلاش نهادهای مختلف امریکا در جهت اجرای پروژه "براندازی" می نویسد: "برنامه «به اسم دموكراسي» تلاش كرد با مطالعه مستند برخي نمونه هاي انجام شده اين انقلاب ها در كشورهاي آسياي ميانه و تقاطع دادن اين مطالعه مستند با اعترافات چند تن از عواملي كه در بلندمدت به دنبال شبيه سازي آن انقلاب ها درايران بوده اند، هم پروژه به راه انداختن انقلاب مخملي درايران را افشا كند و هم اشراف اطلاعاتي نهادهاي امنيتي نظام جمهوري اسلامي به تازه ترين تحركات دشمن را به رخ بكشد."
این درحالی است که در زمان پخش این فيلم مقامات ارشد قضايي افراد به نمايش در آمده در فیلم را کارشناس دانسته و تاکید کردند این سخنان "اعترافات متهمان" نیست.
کیهان هدف برنامه "به اسم دموكراسي" را طرح سه مقوله دانست که پیش از این و پس از بازداشت این افراد در خبرها و یادداشت های همین روزنامه بارها از آن یاد شده بود.
سرمقاله نویس کیهان در توضیح بند اول این اهداف می نویسد: "دعوت از نخبگان، دانشگاهيان كشورهاي معارض آمريكا توسط بنيادها، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و سپس به تدريج سوق دادن آنها به سمت برخي پژوهش هاي خاص."
کیهان "جذب ناراضيان سياسي و فراهم آوردن امكان آموزش و تحصيل آنها" را بند دوم و "بازگرداندن افرادي كه در بندهاي يک و دو از چگونگي جذب آنها سخن گفتيم به كشورهاي خود و مأمور ساختن آنها به تشكيل انواعي از سازمان هاي غيردولتي(NGO) و تلاش اين NGOها براي جذب، سازماندهي، آموزش و حمايت مالي هرچه وسيع تر از افرادي كه انگيزه كافي دارند تا در يك روز مبادا براي هدفي خاص بسيج شوند" را بند سوم این اهداف برمی شمرد.
روزنامه کیهان با تشریح اهداف پروژه اعتراف گیری در این سرمقاله به آنجا می رسد که جبهه مشارکت را مورد انتقاد قرار می دهد اما خواسته یا ناخواسته از نقش خود در تهیه سناریو و مراحل اجرایش نیز پرده بر می دارد.
کیهان در بخش های پایانی این سرمقاله با استناد به اطلاعیه جبهه مشارکت در اعتراض به پخش اعترافات از سیما این حزب اصلاح طلب را در جهت سیاست های اجرای پروژه "انقلاب مخملی" دانست.
لازم به یادآوری است دفتر سیاسی جبهه مشارکت در روزهای پایانی تیرماه و در پی پخش اعترافات متهمان دربند از سوی سیما و در برنامه به نام "به نام دموکراسی" اطلاعیه اعتراض آمیزی را منتشر کرد.
این حزب در بیانیه خود وقوع انقلاب‌های مخملی را ثمره دیکتاتوری ارزیابی کرده و یادآور شده بود: "این نوع برنامه‌ها را بیش از هر چیز دارای مصرف داخلی و در جهت سیاست‌های محدودكننده و اقتدارگرایانه جریان حاكم در آستانه انتخابات مجلس است".
در اطلاعیه این جبهه آمده بود: "هیچ بهانه ای نمی توان اصل شعارها و اهداف اصلاحات چون حق حاكمیت مردم، دموكراسی، حقوق بشر، توسعه، جامعه مدنی، آزادی بیان، برابری حقوقی و سایر شعارهای اصلاحات را زیر سوال برد و به بیگانگانی كه با شاغول منافع خود گاه از دموكراسی و گاه از دیكتاتوری حمایت می‌كنند نسبت داد".
در همین حال سخنگوی دولت ایران ضمن دفاع از پخش این برنامه، سه نفری را که در این برنامه صحبت کردند مجرم دانست و هرگونه فشار برای اعتراف گیری از آنان را رد کرد.
درحالی متهمان دربند از سوی مقامات دولتی و رسانه های همسو "جاسوس" خوانده می شوند که هنوز در هیچ دادگاهی چنین اتهاماتی به اثبات نرسیده و متهمان به وکلای خود دسترسی ندارند.

No comments: