Wednesday, August 15, 2007

معرفي سپاه به عنوان سازمان تروريستي

معرفي سپاه به عنوان سازمان تروريستي
طرحي جديد در دستور کار آمريکا -
پنجشنبه 25 مرداد 1386 [2007.08.16]
اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
همزمان با حضور محمود احمدي نژاد درکابل ورد ادعاهاي مقامات آمريکايي مبني بردخالت درارسال سلاح به اين کشور، مقامات آمريکايي اعلام کردند قصد دارند سپاه پاسداران را درليست سازمان هاي تروريستي بگنجانند. مقامات رسمي ايران هنوز واکنشي به اين خبر نشان نداده اند، اما خبرگزاري فارس به نقل از "يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه" نوشت: "اينگونه اخبار در چارچوب فعاليت‌هاي تبليغاتي - رواني دولتمردان آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران بوده و فاقد ارزش حرفه‌اي است".
اين مقام آگاه در عين حال با برخوردي محتاطانه با اين خبر گفت: "در حال حاضر نسبت به اخباري كه از مراجع رسمي منتشر نشده، نمي‌توان اظهار نظر قطعي كرد".
اين تصميم که ازشديدترين اقدامات مقامات آمريکايي طي ماه هاي گذشته به شمار مي رود، درنوع خود بي سابقه است. تا کنون درميان چهل ودو عضو سازمان هاي تروريستي ازمنظر وزارت خارجه آمريکا، هيچ گاه بخشي ازنيروهاي نظامي يک کشورمستقل قرارنداشته اند.
اين خبر درحالي منتشر مي شود که طي هفته هاي گذشته مقامات نظامي آمريکايي درمنطقه بارها از دخالت ايران درتجهيز، آموزش ومسلح کردن نيروهاي شبه نظامي شيعه درعراق سخن گفتند. مقامات ايراني هم بارها اين ادعاها را تکذيب کردند؛ اما بوش هفته گذشته گفت براي بازي کردن نقشي غيرسازنده درعراق، ايراني ها بايد هزينه آن را بپردازند.
ازسوي ديگر، اقدام اخيرآمريکا پس ازآن صورت مي گيرد که دور دوم مذاکرات هيات ايراني وآمريکايي دربغداد به تازگي به پايان رسيده است. مذاکراتي که مقامات ايراني انتظار داشتند طي ماه هاي آينده فراتر ازموضوع امنيت درعراق، موضوعات ديگر مورد اختلاف بين دوکشور را نيز شامل شود.
همچنين گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست سازمان هاي تروريستي در روزهايي اعلام شده که علي لاريجاني خود را براي ديدار با محمد البرادعي و گفت و گو درخصوص "برنامه اقدام" در تهران آماده مي کند. مقامات آمريکايي به صراحت گفته اند اين کار براي تحت فشارگذاشتن متحدان اين کشور واعضاي شوراي امنيت براي موافقت با تحريم سوم ايران است. به همين جهت به نظر مي رسد آنها که طي ماه هاي گذشته ازمفيد بودن مذاکرات اروپا وايران اظهارنااميدي کرده بودند، پيش از آغاز مذاکرات تهران، عملا همه عزم خود را براي تصويب تحريم جزم کرده اند.
خبر گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست سازمان هاي تروريستي، ديروز توسط مقامات عالي رتبه دولت آمريکا در گفت و گو بانيويورک تايمز، روزنامه اي که به ارتباط با منابع عالي رتبه دولتي مشهوراست، اعلام شد. اين درحالي است که طي هفته هاي گذشته، علائمي از سوي مقامات ايراني مبني برتمايل به مذاکره گسترده با آمريکا صادر شده بود. از جمله اظهارات هفته گذشته علي اکبرهاشمي رفسنجاني درنماز جمعه تهران که در آن خواستار مذاکره با آمريکا درهمه سطوح شده بود. اما ظاهرا پيامي که در سخنان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، مورد توجه مقامات آمريکايي قرارنگرفته است. چرا که از ديد آنان "پيشنهاد هاشمي چيزتازه اي" با خود نداشت.
ايالات متحده سالهاست ايران را متهم به حمايت از تروريسم مي کند وايران نيز درمقابل اين اتهامات را رد مي کند. اما جدا کردن سپاه پاسداران به عنوان يکي از بازوهاي نيروهاي مسلح درايران به عنوان شاخه اي که چنين اقداماتي را انجام مي دهد، حاکي از آن است که دور تازه اي از سختگيري و فشار برروي دولت ايران آغاز شده است. اقدامي که درکنار فشار دولت آمريکا براعضاي شوراي امنيت به منظور توافق برروي دور سوم تحريم و همچنين فشارهاي اقتصادي که از طريق قطع ويا کاهش روابط دوستان اروپايي وآسيايي ايران صورت مي گيرد، عملا حلقه تلاش هاي اقتصادي وسياسي براي زمين گيرکردن ايران را کامل مي کند. به اين اقدام مي توان حضور سه ناو هواپيمابر آمريکايي درخليج فارس را نيز افزود که به گفته شاهدان بعد ازحمله اين کشوربه عراق در سال 2003 تا کنون از چنين حجمي برخوردارنبوده است.
ديپلمات هاي اروپايي گفته اند کاندوليزارايس وزير امورخارجه آمريکا پيشتر درخصوص اين حرکت آمريکا به همتايانش هشدارداده بود. اقدامي که ظاهرا به دليل تاخير درتلاش هاي انجام شده براي تصويب قطعنامه تحريم عليه ايران درشوراي امنيت سازمان ملل وافزايش فشارهاي اقتصادي صورت مي گيرد.
قراردادن نام سپاه پاسداران درليست سازمان هاي تروريستي از منظر رايس درجهت دوهدف عمده صورت مي گيرد: اول اينکه نئوکان هاي محافظه کار آمريکايي راکه براي حمله نظامي به ايران بي تابي مي کنند اندکي آرام کند و ديگر اينکه فشاربيشتري بر متحدان آمريکا وارد آورد تا براي برقراري تحريم عليه ايران درشوراي امنيت سازمان ملل تلاش کنند.
همزمان مقامات وزارت خزانه داري آمريکا درتلاش هستند تا تحريم هاي سخت تري راعليه اعضاي دولت ايران از جمله ممنوعيت هاي گسترده سفر ونيز ممنوعيت هاي گسترده انتقالات مالي موسسات ايراني براي تجارت با خارج ازکشور اعمال کنند. آنها همچنين به دنبال اين بوده اند که حتي خارج از آنچه درمسير تحريم هاي سازمان ملل انجام مي شود بانک هاي آسيايي واروپايي را متقاعد کنند گام هاي اضافه تري از آنچه هم اکنون انجام مي دهند، بردارند و فشاراقتصادي بيشتري به ايران وارد کنند.
قراردادن نام سپاه پاسداران درليست سازمان هاي تروريستي عملا به دولت آمريکا اختيارخواهد داد تا درزمينه بلوکه کردن حساب هاي مالي سازمان هاي وابسته به سپاه درهرجاي دنيا، دست بازتري داشته باشد. مخصوصا اين عمل هر گونه دارايي متعلق به سپاه را درآمريکا مسدود خواهد کرد، اگرچه انتظار نمي رود سپاه هيچ دارايي درآمريکا داشته باشد.
موافقت رايس با گذاشتن نام سپاه درليست سازمان هاي تروريستي درحالي صورت مي گيرد که وي طي سال گذشته عملا از افرادي بود که در جلب رضايت بوش براي گام برداشتن درمسير ديپلماتيک موفق عمل کرد.اين مسير همان راه شوراي امنيت سازمان ملل است که درآن از ايران موکدا خواسته مي شود برنامه غني سازي اورانيوم خود را متوقف کند وگرنه با تحريم هاي اين سازمان مواجه خواهد شد.
به نوشته نيويورک تايمز، طي ماه هاي گذشته بحث هاي جدي در درون دستگاه بوش درخصوص اينکه مسير ديپلماتيک مي تواند موثر باشد يا نه وجود داشته است. بحث هايي که معمولا ازسوي معاون رييس جمهوري آمريکا ديک چني صورت گرفته که جزو کساني است که معتقدند بايد گزينه نظامي با جديت بيشتري مورد توجه قرارگيرد.
روز سه شنبه محمود احمدي نژاد ادعاهاي مقامات آمريکايي مبني برتهيه سلاح براي گروه طالبان را رد کرد. او که درکابل سخن مي گفت بعداز گفت وگو باحامد کرزاي گفت ايران کاملا ازدولت جديد افغانستان حمايت مي کند.
هم اکنون چهل ودو سازمان در ليست سازمان هاي خارجي تروريستي وزارت خارجه آمريکا قراردارند که ازجمله آنها مي توان به القاعده، حزب الله لبنان، حماس وگروه اسلامي جهاد اشاره کرد. تا کنون ايالات متحده تخميني درخصوص اندازه سپاه پاسداران نداشته است. موسسه "امنيت جهاني" که يک موسسه تحقيقاتي است مجموع نيروهاي سپاه را 125 هزار نفر تخمين زده بود.

No comments: