Wednesday, August 08, 2007

فرزاد کمانگر بعد از دست زدن به اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شد


فرزاد کمانگر بعد از دست زدن به اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شد
فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات رسیده از بند مخوف 209 آقای فرزاد کمانگر زندانی سیاسی که از روز سه شنبه 9/5/86 دست به اعتصاب غذا زده بود به سلول انفرادی منتقل شده است. آقای فرزاد کمانگر زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت نگهداری غیر انسانی در بازداشتگاه 209 دست به اعتصاب غذا زده بود اخیرا بر ای اعمال فشار بیشتر بر این زندانی به سلول انفرادی منتقل شده است . خانواده وی و همبندان ایشان نسبت به وضعیت این زندانی شدیدا اعلام نگرانی می کنند.لازم به یادآوریست است نامبرده به عنوان متهم ردیف سوم پرونده در یازدهمین ماه بازداشت خود در بند 209 بدون اجازه تماس تلفنی یا ملاقات به سر می برد و از داشتن وکیل نیز محروم می باشد این در حالی است که دو متهم دیگر پرونده از چندی قبل به زندان منتقل شده
اند.

No comments: