Friday, August 03, 2007

حمله به نماز جمعه اعضای نهضت آزادی در اصفهان توسط ماموران وزارت اطلاعات


میزان نیوز: به گفته شاهدان عینی، روز جمعه 12/5/86 حدود ساعت 1 بعد از ظهر تعدادی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با همراهی نیروهای انتظامی، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به محلی در حومه شهر اصفهان که قبلا دکتر سید علی اصغر غروی چندین بار نماز جمعه در آنجا اقامه کرده بود، هجوم آوردند. در حالی که نماز جمعه به علت عدم حضور دکتر غروی توسط شخص دیگری اقامه شده بود و نمازگزاران قصد خروج از محل را داشتند، نیروهای فوق، درحالیکه مسلح بودند وارد محل شده و از خروج نماز گزاران خودداری کردند. در حالیکه برخی از ماموران از همه حاضران در محل و اتومبیل ها به کرات فیلمبرداری می کردند، نیروهای دیگری مشغول بازرسی یک به یک اشخاص و اتومبیلها و بازجویی شفاهی و کتبی از حاضران و مصادره دفاتر یادداشت و نوار و جزوات مشغول می شوند . این افراد که ادعا داشتند تعهدی از دکتر غروی به همراه دارند که طبق آن وی متعهد شده است دیگر نماز جمعه اقامه نکند و جلسات تفسیر قرآن را برگزار ننماید، علت حضورشان را اقامه غیر قانونی نماز اعلام کرده اند. این ادعاء در حالی مطرح می شود که در قوانین موجود جمهوری اسلامی ماده یی که نماز را به قانونی و غیرقانونی تقسیم نماید نداریم . ضمنا اظهارداشته اند که حکم جلب سید علی اصغر غروی و مصطفی مسکین (که هر دو از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی نیز می باشند) را به همراه دارند، که علت آن را ممنوعیت این دو نفر از اقامه نماز و شرکت در هر نماز جمعه یا جماعتی عنوان کرده اند. لازم به ذکر است که به تک تک نمازگزاران، یک فرم سه صفحه یی بازجویی داده شده که شامل سوالاتی در مورد اطلاعات شخصی خودفرد و بستگان او، شماره تلفنهای همراه و ثابت، محل برگزاری نماز جمعه و جلسات تفسیر قرآن و افراد شرکت کننده در آن جلسات بوده است. و پس از آن از همه افراد تعهد کتبی گرفته شده است که دیگرحق شرکت در نماز جمعه و جلسات تفسیر قرآن غروی یا هرگونه ارتباط دیگری با وی را ندارند و در هر زمانی که اداره اطلاعات ایشان را احضار کرد حاضر شوند.

No comments: