Wednesday, August 08, 2007

عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در اعتصاب غذا بسر میبرند


عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در اعتصاب غذا بسر میبرند
گزارش دريافتی : امروز چهار شنبه بعد از پیگیریهای فراوان خانواده اقای حسن پور موفق به دیدار با وی شدند.بنا به گزارش در این دیدار که فقط به برادر و مادر ایشان اجازه داده شد بود عدنان از سلامتی برخوردار نبوده و اعلام کرده که همراه با هیوا بوتیمار از روزی که حکم را دریافت کرده اند در اعتصاب غذا بسر میبرند. ایشان گفته اند همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.در اين گزارش اشاره به روز دريافت حکم نشده . آفای صالح نيکبخت، وکيل مدافع عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، چندی پيش گفتند که حکم اعدام آنان هنوز به وی ابلاغ نشده است. عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار روزنامه نگار ميباشتد ولی مقامات قضائی ايران انهام آنان را غير مطبوعاتی اعلام کرده اند.

No comments: