Monday, August 06, 2007

ردای سفارت؛ هدیه به داماد ذوالقدر؟


ردای سفارت؛ هدیه به داماد ذوالقدر؟
نوروز: یكی از دامادهای «محمدباقر ذوالقدر» جانشین فرمانده سپاه، بدون طی كردن مراتب دستگاه دیپلماسی به‌زودی بعنوان سفیر به یك كشور خارجی اعزام خواهد شد.به گزارش خبرنگار نوروز، قرار گرفتن ذوالقدر در جایگاه سفارت پس از آن صورت می‌گیرد كه اخیرا یكی از بستگان نزدیك ذوالقدر هم به استانداری خوزستان منصوب شد.انتصابات فامیلی در دولت نهم از ویژگی‌های بارز این دولت محسوب می‌شود. مساله‌ای كه در ابتدای كار دولت احمدی‌نژاد، حتی انتقاد نیروهای آرمان‌خواه و جوان طرفدار وی را به‌دنبال داشت؛ اما با اقدامات مختلف و از جمله فیلتر كردن سایت‌هایی چون «عارف‌نیوز» كه جزئیات انتصابات فامیلی را منتشر می‌كردند و برخورد با برخی از گردانندگان این سایت‌ها، اطلاع‌زسانی در این‌زمینه كاهش یافت
.

No comments: