Friday, August 03, 2007


بیست و دومین روز اعتصاب غذای مجید توکلی دانشجوی زندانی
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : مجید توکلی دانشجوی زندانی که در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده اش و بلاتکلیفی خود، دست به اعتصاب غذا زده بود، وارد بیست و دومین روز اعتصاب خود شد.اعتصاب غذای توکلی در بند 209 زندان اوین در شرایطی صورت می گیرد که با توجه به شرایط امنیتی حاکم در این بند، امکان رسیدن اخبار در مورد شرایط وی به خارج از زندان به دشواری صورت می گیرد. با این حال به گفته خانواده این دانشجوی زندانی، وی در طی مدت اعتصاب غذا حدود 12 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است و اخبار رسیده نیز حکایت از انتقال وی به بهداری بند 209 دارد.توکلی از جمله دانشجویانی است که در اردیبهشت ماه امسال در پی چاپ مطالبی در برخی نشریات دانشگاه امیرکبیر بازداشت و تاکنون در بند 209 زندان اوین به سر می برد. افزایش نگرانی نسبت به سلامتی این دانشجوی زندانی درحالی شدت گرفته است، که در مرداد ماه سال گذشته اکبر محمدی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات دانشجویی 18 تیرماه 78، در پی اعتصاب غذا در زندان اوین جان باخت و با وجود گذشت یکسال، علل مرگ وی همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد.همچنین در روزهای گذشته نیز اخبار رسیده از زندان اوین، حکایت از اعمال فشار شدید بر توکلی جهت وادار نمودن وی به اعترافات تلویزیونی داشته است.گفتنی است هم اکنون حدود 20 دانشجو در بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری می
شوند.

No comments: