Tuesday, July 10, 2007

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
درباره برگزاري اجلاس ميان دوره يي شورا
اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت روز13تير86 با حضور خانم مريم رجوي، رئيس‌جمهور برگزيدة شورا برگزارشد. در آغاز جلسه، در پيشواز سالگرد قيام30تير و سالروز تأسيس شورا ، سرود «اي ايران اي مرز پرگهر»، سرود رسمي شوراي ملي مقاومت، خوانده شد. هم چنين از خيزشهاي گسترده مردم تهران و شهرهاي مختلف كشور در اعتراض به جيره بندي بنزين و به خصوص از جانباختگان اين خيزشها تجليل به عمل آمد. خانم رجوي همدردي و همبستگي تمامي اعضاي شوراي ملي مقاومت را باخانواده هاي شهيدان و دستگيرشدگان اين اعتراضات ابراز داشت و خيزشهاي مردم را بازتاب نفرت و خشم برحق ملت ايران از ستم و چپاول آخوندها و نمادي از عزم قاطع ملي براي سرنگوني ديكتاتوري ديني و نيل به آزادي و حاكميت مردم توصيف كرد. اجلاس شورا سپس به بررسي تحولات و فعاليتهاي فشرده مقاومت در رويارويي با حكومت آخوندي پرداخت.
شورا گردهمايي باشكوه9تير(30ژوئن) در ويلپنت(نزديك پاريس) با شركت پنجاه هزارتن از هموطنان، سخنراني خانم رجوي و حضور شماري از برجسته ترين چهره هاي پارلماني و سياسي از اروپا و آمريكا و خاورميانه و شهرداران منتخب چند شهرفرانسه را جلوه درخشاني از اعتلاي جنبش مقاومت و نقطة عطفي در كارزار چهارساله در برابر رژيم ولايت مطلقه فقيه ارزيابي كرد و برگزاري بزرگترين اجتماع تاريخ مبارزات ايرانيان درخارج كشور را در مقطع حساس كنوني، گواه درهم شكستن توطئه ها و بندوبستهاي دامنه دار دشمن براي محدود كردن مقاومت و بيان خواستهاي مبرم مشتاقان آزادي وطن در داخل وخارج كشور دانست كه «پيام اميد و پيروزي» را براي مردم ايران به همراه دارد. برگزاري اين گردهمايي بزرگ، دو روز پس از تصميم‌ شوراي وزيران اتحاديه اروپا به تداوم سرپيچي از حكم دادگاه عدالت اروپا و ابقاي نام مجاهدين در ليست تروريستي، قوي ترين پاسخ ازجانب مردم و مقاومت ايران و هم چنين بسياري از نمايندگان پارلمانهاي اروپايي بودكه شماري از آنها دراين گردهمايي شركت داشتنديا همراه با صدها هزار شهروند اروپايي، حمايت وهمبستگي خود را اعلام كرده بودند.
اجلاس شورا از اين حمايتهاي مردمي به ويژه از همبستگي 250هزار شهروند فرانسوي- به خصوص اهالي شريف اورسوراواز واستان والدواز- انجمنهاي فرانسوي مدافع حقوق بشر و صلح و آزادي و برابري و چهره هاي نامدار اجتماعي و فرهنگي فرانسه، هم‌چون امه سزر، و ايستادگي آنها در برابر توطئه و پرونده سازي17 ژوئن، سپاسگزاري و تقدير كرد و مسئوليت دولت جديد فرانسه را در خاتمه دادن به پرونده 17ژوئن و زدودن اين ميراث ننگين دولت شيراك مورد تأكيد قرار داد. شورا دولت فرانسه را فرا‌خواند تا بر اساس مصوبه شوراي وزيران اتحاديه اروپا در آوريل 1997 از ورود وحضور مأموران اطلاعاتي ملايان در خاك فرانسه، كه روز17ژوئن امسال در پاريس اقدام به قتل وچاقوكشي عليه پناهندگان ايراني كردند، جلوگيري به عمل آورد و اجازه ندهدكه استبداد مذهبي، سركوبگري و توحش خود را به خيابانهاي پاريس گسترش دهد.
اجلاس ميان دوره يي، در بررسي موقعيت درعراق، برگزاري كنگره« همبستگي براي صلح و آزادي» به رياست دكتر صالح مطلق رهبر جبهه گفتگوي ملي عراق، دراشرف با شركت ده هزار تن از مردم عراق ،و اعلان بيانيه 450هزار تن از مردم ديالي را گامي بلند در اعتلاي مبارزه متحدخلقهاي عراق و ايران در برابر سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم آخوندها دانست. بيانية مردم ديالي با حمايت21 حزب و جريان سياسي و اجتماعي عراقي كه در اين كنگره خوانده شد، با افشاي مستندتوطئه هاي حكومت آخوندي درزمينه هاي مختلف سياسي, اجتماعي, تروريستي و حقوقي و برملاكردن پرونده سازيهاي مجعول ساخته و پرداختة عوامل شناخته شدة رژيم آخوندها، تأكيد مي‌كند كه « تمامي نيروهاي ملي و دموكراتيك در استان ديالي از هر قشر و طبقه و با هر قوميت و مذهبي در كنار مجاهدين شهراشرف ايستاده‌اند». مسئول شوراي ملي مقاومت در پيام خود به كنگرة همبستگي به حق تأكيد كرد كه «مردم ديالي با صدها هزار امضا و گواهي جديد، آن‌هم در سخت‌ترين و پرخطرترين شرايط، بيانية تاريخي 5ميليون و 200 هزارنفر از مردم عراق دربارة تهديدات رژيم ايران و به‌رسميت شناختن موقعيت سازمان مجاهدين خلق ايران را در نخستين سالگرد انتشار آن، برقله‌هاي تاريخ خلقهايمان بالابردند».
اجلاس شورا با تجليل از پايداري ستايش انگيز مردم و نيروهاي دموكرات و ميهن دوست عراق در برابر بنيادگرايي و تروريسم صادراتي رژيم آخوندها، تأكيد كرد كه هم چنان كه در پيام مسئول شورا به كنگره آمده است: « جبهه‌بندي اصلي سياسي درعراق، بين نيروهاي دموكراتيك (با انواع تمايلات وتفكرات) و جريانهايي مي‌باشد كه وابسته به رژيم ايران هستند.اين وضعيت ناشي از جغرافياي سياسي خاص اين دو كشور مي‌باشد كه مرزبندي و تنظيم رابطه با ديكتاتوري ديني ايران را به مشخصة اصلي و خط قرمز جبهه‌بندي نيروهاي سياسي در عراق تبديل كرده است. زيرا دموكراسي در عراق و دموكراسي در ايران در اين موقعيت ژئوپليتيكي ودراين برهه تاريخي، لازم و ملزوم و تضمين يكديگرند»
اجلاس شورا انكشاف و اثبات اين واقعيت مهم را –كه مضمون آن دوسال پيش در بيانية سالانة شورا طي پيامي به مردم ونيروهاي دموكراتيك عراقي خاطرنشان شده بود- دستاوردي بزرگ وحائز اهميت سرفصلي در مبارزة متحد خلقهاي ايران و عراق عليه بنيادگرايي مذهبي دانست كه راهنماي عمل قرار دادن آن تعادل و روند تحولات سياسي را به زيان ارتجاع حاكم برايران متحول مي‌كند. بي سبب نبودكه رژيم آخوندها و عواملش در عراق درپي برگزاري اين كنگره افسار پاره كردند و با تشكيل جلسات اضطراري تلاش كردند تا آب رفته را به جوي برگردانند. غافل از اين كه تلاشهاي فداكارانه و همبستگي مجاهدان اشرف با مردم ونيروهاي دموكراتيك و ميهن دوست عراقي، نيرنگهاي حكومت آخوندي را، كه از ماهها قبل با مداخله آشكار در دستگاه قضايي و دولتي عراق براي پرونده سازي و محاصره كامل شهراشرف تلاش مي كرد، درهم شكسته است.
اجلاس مياندوره يي شورا، در بررسي وضعيت در داخل كشور، گسترش خيره كننده حركتهاي اعتراضي مردم به خصوص تظاهرات، تحصنها و اعتصابهاي معلمان و دانش آموزان وكارگران و دانشجويان در بهار امسال و نقش و تأثير مقاومت سازمانيافته در اعتلاي اين اعتراضات را يك تحول مهم دانست. استبداد ديني كه به وضوح در برابر اين اعتلاي مبارزاتي هار و هراسان شده، ازيكسو به سركوب وضرب و جرح وشكنجه وحشيانه جوانان در خيابانها و اعدام در ملأ عام براي ارعاب جامعه روي آورده و ازسوي ديگر دجالگريهاي شناخته شدة تبليغاتي خود را عليه مقاومت سازمانيافته به شكل ديوانه واري در رسانه هاي حكومتي افزايش داده است. روي آوردن مجدد به سريال‌سازيهاي مجعول ومزورانه تلويزيوني كه حكومت آخوندي از سال 1382 تدارك ديده و آنها را به بازار مكاره اهريمن سازي از مقاومت نيز عرضه كرده و مفتضح شده بود، نمونه يي از اين تلاشهاست. رژيم آخوندها بيهوده مي‌كوشد تا بدينوسيله موج گرايش جوانان به سوي مقاومت سازمانيافته را به زعم خود متوقف يا كند سازد، بحران فزايندة درونيش را تحت الشعاع قراردهد و با روشنگريهاي مقاومت در عرصة جهاني در مورد جنايتهاي ضدانساني و پنهانكاريهاي اتمي و افشاي مداخلات گسترده اش در عراق – به ويژه برملاشدن ليست 32هزار حقوق بگيرانش در اين كشور - مقابله كند.
اما اين قبيل تشبثات براي مخدوش كردن چهرة مقاومت سابقه يي پراز ناكامي و رسوايي دارد. دعاوي شيادانه خميني در منتسب كردن مجاهدين و متحدانشان به شرق و غرب يا متهم كردنشان به دزدي و آتش زدن خرمنها، و دروغهاي خامنه اي و رفسنجاني در نسبت دادن انفجار حرم امام رضا و قتل روحانيان مسيحي به آنها، جز رسوايي خود آخوندها نتيجه يي نداشت. «صنعت» مونتاژ و سرهم بندي جعليات تلويزيوني عليه ارتش آزاديبخش و شورا و مجاهدين و «هنر» تحريف و چسباندن صحنه هاي ديدارهاي اعلام شدة مسئولان مقاومت با مقامهاي دولت پيشين عراق به صحنه هاي ساختگي و مصرف دروغهاي تكراري در بارة كشتار كردها و شيعيان عراق و رديف كردن اجيرشدگان اطلاعات آخوندي تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين يا شورا، نيز،چاره درماندگي و رسوايي رژيم قرون وسطايي نيست. رژيم آخوندها آب در هاون مي كوبد و با اين تلاشهاي مذبوحانه نمي تواند جنبشي را كه در آزاديخواهي و استقلال، نمونه يي نادر در جهان معاصراست، عامل استكبار و صهيونيسم يا زائده جنگ آخوندها با دولت سابق عراق و مجري حمله هوايي و شيميايي به حلبچه قلمدادكند؛ هرچند كه سفارتخانه ها و مأموران اطلاعات آخوندها براي واژگونه جلوه دادن واقعيت, رشوه هاي كلان 50 ميليون دلاري و 120 ميليون دلاري به وكلاي فرانسوي و عراقي پيشنهادكنند. اين تلاشهاي سراسيمه، قبل ازهرچيز ترس و تزلزل يك رژيم درمانده را درمقابل مقاومتي كه«به سوي پيروزي » پيش مي رود، بازمي تابد. هم چنان كه خانم رجوي در سخنراني خود دراين باره گفت، آخوندها اگر در تمام24 ساعت هم در راديو تلويزيون و روزنامه‌هايشان عليه اين مقاومت جيغ بكشند، نميتوانند رژيم ولايت فقيه را از سرنگوني نجات دهند.
اجلاس مياندوره يي شورا با گرمترين درودها به فعاليتهاي قهرمانانة مبارزان شهراشرف براي آنان آرزوي پيروزي كرد و تلاشهاي دست اندركاران برگزاري گردهمايي بزرگ « به سوي پيروزي» را ستود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران14

No comments: