Tuesday, July 03, 2007

ايران، شمال عراق را به توپ بستعصر ايران - توپخانه هاي ايران مواضع گروه پژاك را در شمال عراق به توپ بست. به گزارش عصر ايران به نقل از خبرگزاري آلمان از شهر اربيل در شمال عراق ، نيروهاي نظامي ايران عصر روز گذشته (يكشنبه) مناطق كوهستاني قنديل واقع دراستان اربيل در شمال عراق را بمباران كردند.يك منبع محلي در اين باره گفت كه حملات هوايي شديد و مستمر توپخانه هاي ايراني مواضع گروه پژاك را مورد هدف قرار داده است.اين منبع تاييد كرده است كه گروه پژاك در منطقه مورد هدف قرار گرفته، مواضعي را مستقر كرده بود.از گروه پژاك به عنوان شاخه ايراني حزب كارگران كردستان (پ ك ك ) نام برده مي شود. حزبي كه حوزه اصلي فعاليت آن درمناطق جنوبي و كردنشين تركيه قرار دارد.مقامات تركيه در روزهاي گذشته بارها تهديد كرده اند كه براي ضربه زدن به مواضع حزب كارگران كردستان وارد منطقه فدرالي كردستان عراق خواهند شد.آنها معتقدند كه اعضاي حزب كارگران كردستان از مناطق شمالي عراق پشتيباني مي شوند و مراكزي را در اين مناطق در اختيار دارند.در ماه هاي گذشته نيز درگيري هاي سختي ميان نيروهاي نظامي ايران و اعضاي گروه پژاك در استان هاي مرزي شمال غربي و غرب كشور صورت گرفته بود.

No comments: