Saturday, August 04, 2007

سهیل آصفی روزنامه نگار و وبلاگ نویس بازداشت شد


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : سهیل آصفی روزنامه نگار و وبلاگ نویس که در پی احضاریه دادگاه، امروز در بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حاضر شده بود، بازداشت شده است. وی که صبح امروز جهت ارائه توضیحاتی در شعبه 2 امنیت دادسرای انقلاب حضور یافته بود، ، تا پایان وقت اداری آزاد نشد ومسئولان دادگاه به مادر وی اعلام کرده اند که برای روشن شدن وضعیت فرزندش فردا به دادگاه مراجعه کند.لازم به یادآوری است سه شنبه گذشته، ماموران دادستانی با ورود به منزل آصفی اقدام به تفتیش وسایل وی نموده و بسیاری از دست نوشته ها و لوازم او را همراه خود بردند. پیش ازاین مأموران دادستانی، فرشاد قربانپور دیگر روزنامه نگار تهرانی را نیز بازداشت نموده بودند.

No comments: