Tuesday, August 07, 2007

مي خواهند به دولت و مجلس نفوذ کنند

مي خواهند به دولت و مجلس نفوذ کنند
هشدار وزير اطلاعات - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
مريم کاشانيm.kashani@roozonline.com
همزمان با گسترش ناکامي هاي اقتصادي دولت،بالا گرفتن دعواهاي انتخاباتي در جبهه اصولگرايان و جدي شدن "خطر آمريکا"، غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي از"اقدامات گسترده براي براندازي جمهوري اسلامي" خبر داد و اظهار داشت: "دشمنان با ناکارآمد نشان دادن دولت و مجلس سعي دارند زمينه ورود برخي عناصر خود را به دولت و مجلس آماده کنند".
آقاي اژه اي هنگامي به اين"اقدامات گسترده" اشاره کرد که محمود احمدي نژاد در الجزاير، با رد تعليق غني سازي مي گفت: "اين پرونده به روزهاي پاياني خود نزديک مي شود."
وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در اين "روزهاي پاياني" که هنوز تحقيقات از هاله اسفندياري، علي شاکري و کيان تاجبخش که متهم به راه اندازي انقلاب مخملي هستند، ادامه دارد و همچنين در شرايطي که تعداد زيادي از دانشجويان و روزنامه نگاران به اتهام همکاري با دشمن به قصد اقدام عليه امنيت ملي در زندان به سر مي برند، ازسه طرح مختلف سخن گفت که "دشمنان نظام اسلامي"در پيش گرفته و" در حال اجراي آن" هستند. به گفته وزير اطلاعات دولت نهم، اولين طرح از اين دست "به سرپرستي ديک چني معاون رئيس جمهور آمريکا و با همکاري گروهي از اپوزيسيون داخل و خارج در حال اجراست و هدف آن ايجاد اختلاف و شکاف بين نيروي هاي انقلاب است".
دومين طرحي که به گفته اژه اي در حال اجراست"تخريب فيزيکي و شخصيتي نيروهاي انقلاب" است. سومين طرح هم که به گفته وي"مهم ترين طرح دشمنان نظام"است، با هدف "ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي" و از طريق "براندازي نرم" اجرايي شده است.
اين سه طرح که در واقع، طرح واحدي هستند به گفته آقاي اژه اي توسط "دشمنان نظام، بخصوص آمريکا و انگليس" با استفاده از رسانه هاي تحت حمايت خود و برخي عناصر داخلي وابسته طراحي شده اند و"سعي دارند در جامعه القا کنند دولت نهم و مجلس هفتم ناکارآمد است تا زمينه ورود برخي از عناصر خود را به دولت و مجلس آماده کنند."
"استفاده از رسانه هاي تحت حمايت" در حالي از سوي آقاي اژه اي مطرح مي شود که روز پيش از آن، روزنامه کيهان با اشاره به تعطيلي روزنامه شرق، در مقاله اي تحت عنوان"بايدهاي مطبوعات" به بهانه نقد فضاي فرهنگي کشور، دايره "رسانه داري موجود" را چنين ترسيم کرده بود:
"رسانه داري يك كار مهم فرهنگي است و الزاماً بايد در دستان انسان هاي فرهنگي قرار داشته باشد. دست هاي آلوده به ريب و رنگ و خوديت نمي توانند -نه اينكه نمي خواهند- نگه دارنده اين «گوهر» باشند. چه بسيار ديده ايم كه دست هايي رسانه را در دست گرفته اند ولي آن را بر سنگ بدنامي و ناكامي كوبيده اند و خاطره آنان مثال خراش خنجر بر چهره رسانه باقي مانده است .در همان حال اداره رسانه فقط نيازمند زهد و نزاهت نيست - اگرچه حيات آن به اين دو وابستگي تام دارد- بلكه رسانه در جاي خود يك «فن» و «هنر» نيز هست و - حتي- هر صاحب نزاهتي به اين دو آراسته نمي باشد از همين رو چه بسيار ديده ايم افراد مقدسي كه رسانه را در دست گرفته اند ولي «ذوالفنون» از خامي آنان در عرصه رسانه استفاده كرده و از نردبان آنان بالا رفته اند. در همين سال ها كساني را ديده ايم كه به شاگردي امام(ره) افتخار كرده و مي كنند ولي در رسانه هاي آنان شاهد انكار امام و انقلاب بوده ايم.يكي از دستاوردهاي افرادي كه رسانه را نمي شناخته اند ولي به هر دليل تصميم گرفته اند رسانه داشته باشند پديد آمدن نوعي آنارشيسم فرهنگي در عرصه رسانه ها مي باشد."اين سخنان همچنين در شرايطي مطرح مي شود که از يک سو اتحاد عمل بين گروه موسوم به ائتلا‌ف اصول‌گرايان براي تهيه ليست انتخاباتي مجلس هشتم،به علت" اعمال فشارهاي گسترده نمايندگان دولت و سهم‌خواهي آنها در شوراي مرکزي جبهه متحد اصول‌گرايان"[کارگزاران] در آستانه فروپاشي قرار گرفته و از سوي ديگر "با توجه به ضعف‌ها و عدم تحقق وعده‌هاي دولت و نارضايتي مردم از سياست‌هاي دولت نهم، اصول‌گرايان نگران اين هستند كه با وجود داشتن تمام ابزارهاي قدرتي و حمايتي كه تا به امروز در اختيار هيچ دولت و جرياني نبوده، در اردوگاه خود نتوانند به اجماع برسند و حلاوت و شيريني قدرت را از دست بدهند..." [شهربانو اماني]
به اين علت است که با وجود "افزايش محدوديت رسانه‌ها از جمله فيلترينگ غيرقانوني خبرگزاري كار و سايت بازتاب و نيز تعطيلي روزنامه‌هاي هم‌ميهن و اخيرا روزنامه‌ شرق"[ ولي الله شجاع پوريان] و در شرايطي که "سايت‌هاي وابسته به دولت از مصونيت فولادين برخودارند و متاسفانه دست آن‌ها براي ناسزاگويي به زمين و زمان و تخريب شخصيت‌هاي نظام بازگذاشته شده است" [همان منبع] به نوشته بي بي سي"اين اظهارات مي تواند هشداري براي گروه هاي سياسي، بخصوص اصلاح طلبان در ايران تلقي شود که خود را براي شرکت در انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه آماده مي کنند
".

No comments: