Monday, August 06, 2007

ختلاف بر سر احتمال حمله آمريکا

اختلاف بر سر احتمال حمله آمريکا
مهاجراني: خطر را بايد جدي گرفت - سه شنبه 16 مرداد 1386 [2007.08.07]
شيرين کريمي
همزمان با برگزاري دور سوم مذاکرات ايران و آمريکا،وزير دفاع اين کشور با اين پيام که "در كشمكش با ايران هيچ كشوري در منطقه نمي‌تواند بي‌طرف باشد" به سفر خاورميانه اي خود پايان داد.
حاصل اين سفر چندين قرارداد تسليحاتي ميلياردي و ديگر توافقاتي بود که جزييات آنها به مطبوعات راه نيافته، اما همين اندازه هم کافي بوده تا روشن کند "مي‌خواهند ائتلا‌في از کشورهاي عربي عليه ايران سازمان دهند" و اين وضعيت را بايد "جدي گرفت". [عطاء الله مهاجراني]
مهاجراني در توضيح اين وضعيت، به دو ديدگاهي اشاره مي کند که در حاکميت جمهوري اسلامي وجود دارد. او مي نويسد:"ديدگاه خوشبينانه باور دارد آمريكا آن چنان در گرداب عراق و باتلاق افغانستان در گل مانده است كه توان رويارويي نظامي‌ديگري ندارد. گاهي گفته مي‌شد كه عقلاي آمريكا جلو ماجراجويي بوش را خواهند گرفت. همين ديدگاه در مورد تصويب قطعنامه در شوراي امنيت هم مي‌گفت: انشاءالله تصويب نمي‌شود كه البته تصويب شد. نه اينكه خداوند مي‌خواست تصويب نشود و شد! اساسا خداوند هستي و جهان را چنان كه برخي خوش خيالان مي‌پندارند، آن‌گونه اداره نمي‌كند.
ديدگاه واقع‌گرايانه شرايط را حساس و ويژه تلقي مي‌کند. سفر رايس و گيتس به‌طور همزمان به منطقه، نشانه ويژه بودن شرايط منطقه است. آمريکايي‌ها دارند درست مثل سال 1991 و پيش از حمله به عراق پس از اشغال کويت، رفتار مي‌کنند".
او سپس نتيجه مي گيرد: "مجموعه اين نکات نشان مي‌دهد که احتمال تهاجم نظامي آمريکا را بايد بسيار جدي تلقي کرد. بديهي است که وقتي آتش افروخته شد، کنترل آن و دامنه آن قابل پيش‌بيني نيست. مهم نيست که ما براي تبيين وضع موجود از چه واژه‌اي بهره مي‌گيريم، اما مهم است که خطراتي که کشور ما را تهديد مي‌کند به حداقل برسانيم. صداي پاي دزدي است که به گوش مي‌رسد، البته مي‌توان گفت که انشاءالله گربه است."
اما اين"صداي پاي دزد" در گوش وابستگان جناح راست افراطي، انعکاسي ديگر دارد. حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه کيهان در همين ارتباط در سر مقاله اين روزنامه با اشاره به قرار داد تسليحاتي" 60 ميليارد دلاري امريکا با کشورهاي منطقه" مي نويسد: "اگر منطقه در آينده با جنگي روبه رو باشد تنها درگيري احتمالي برپايي جنگ ميان جمهوري اسلامي ايران از يک سو و امريکا و اسرائيل از سوي ديگر است."
به عبارت ديگر از ديد آقاي شريعتمداري، در اين آتشي که افروخته مي شودو" دامنه آن قابل پيش بيني نيست" کشورهاي عربي، علتي براي نگراني نيستند. به عبارت ديگر در حاليکه به گفته وزير دفاع آمريکا ديگر"جايي براي تماشاچي بودن وجود ندارد"[اعتماد ملي] و "سران عربستان با بسته تسليحاتي 20 ميليون دلا‌ري آمريكا كه به ادعاي اين كشور براي مقابله با تهديد روزافزون ايران ارائه شده موافقت كرده‌اند" [همان جا] بلندگوهاي دولت نهم سخن از اين مي گويند که: "اين اقدام[فروش اسلحه] کار جديدي نبوده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت" [از ميزگرد خبرگزاري مهر] اما: "آمريكا در موقعيتي نيست كه وارد درگيري نظامي جديدي شود." [منوچهر متکي]
بر اساس همين ديدگاه است که به گزارش ايسنا وزير دفاع جمهوري اسلامي فروش تسليحات نظامي امريکا به کشورهاي عربي رابا تاکيد بر اينکه " ‌اقدامي که امريکايي‌ها انجام داده‌اند براي ما نگراني ندارد" چنين تحليل مي کند: "کمپاني‌هاي تسليحاتي آن‌ها با فروش اين نوع سلاح‌ها سود بالايي کسب خواهند کرد و قصد دارند از اين اقدام بهره‌ لازم را ببرند". ضمن اينکه" ايران در آمادگي کامل است که به متجاوزين احتمالي چنان درسي دهد که تا ابد از اقدام خود پشيمان شوند." [سردار نجار]
اطمينان خاطري که طرف آمريکايي هم دارد:" وزير دفاع آمريكا افزود كه اين سفر تا حدودي نتيجه مناظره در واشنگتن طي چند ماه اخير بود تا به آنها[اعراب] اطمينان دهيم كه آمريكا تا مدت‌هاي مديد در آينده يك نيروي عمده و با حضوري عمده در منطقه خواهد بود. وي در پاسخ به اين سئوال كه واكنش رهبران منطقه به او در اين ملا‌قات‌ها چه بوده است، گفت: بدون آنكه به كشور خاصي اشاره كنم، در مورد مسائل مربوط به ايران، اختلا‌ف‌نظري وجود نداشت."همين نداشتن اختلاف نظر است که براي استقرار موشک هاي آمريکايي در منطقه نيز توجيهات خود را مي يابد. توماش کلوانيا، مذاکره کننده ارشد جمهوري چک در همين ارتباط در مصاحبه با راديو فردا ضمن دفاع از" طرح استقرار رادار سيستم دفاع موشکي آمريکا"تاکيد مي کند :" اين سيستم، عليه هيچ کشورخاصي نيست بلکه در مقابل تهديد مناطقِ بي ثباتي است که ممکن است در آينده ميزبان گروه هاي تروريستي دست يافته به موشک هاي بالستيک، سلاح هاي اتمي يا هر گونه سلاح کشتار جمعي ديگر باشند. ما مي خواهيم در مقابل چنين تهديدي از خود حفاظت کنيم."
او در ادامه اين گفت و گو به اين"مناطق بي ثبات" نيز اشاره دارد: "مي دانيم که ايران بر روي موشک هاي باليستيک با برد طولاني تر دارد کار مي کند. پرسش اين است که چرا ايران بايد به چنين موشک هايي نياز داشته باشد؟ "او بر اين اساس مي افزايد:"اروپا و آمريکا بايد خود را در مقابل هر گونه تهديد احتمالي درآينده، ۲۰ تا ۳۰ سال ديگر، آماده سازند. کسي نمي داند که در شمال آفريقا يا خاورميانه چه رخ خواهد داد و با چه تهديدهايي مواجه خواهيم بود ولي بايد مطمئن باشيم که در مقابل هر گونه تهديدي با استفاده از موشک هاي بالستيک آمادگي داريم."
در برابر اين"آمادگي" پيشنهاد عطاء الله مهاجراني، جدي گرفتن موقعيت است؛آيا جناح حاکم بر ايران نيز اين موقعيت را جدي مي گيرد؟

No comments: