Saturday, August 18, 2007

ايران و بازسازی لبنان تحليل لوس آنجلس تايمز از نقش ايران در لبنان

ايران و بازسازی لبنان
تحليل لوس آنجلس تايمز از نقش ايران در لبنان - یکشنبه 28 مرداد 1386 [2007.08.19]
رائد رافعی – برزو درگاهی بنت جبيل، لبنان – تيرهای چراغ برق در خيابان های جنوب لبنان به هزاران پرچم آراسته شده اند. اين پرچم ها، نماد قرمزرنگ در مرکز پرچم ايران را نشان می دهد که سرو سبز پرچم لبنان را در بر گرفته است.اين نمادی از جهاد سازندگی ايران است. حضور آنها در لبنان پيامی است از اينکه ايران نقش حياتی خود را در اينجا نه برای معترضان و نه برای حاميان خود از دست نداده است. آنها که ديده اند چگونه گودال های خيابان ها در حال پرشدن است، خرابی ديوارهای مدراس در حال بازسازی است و اينکه چگونه زندگی در لبنان به حال عادی خود ظرف چند سال گذشته برگشته است.ناظم خانافر، يک پيمانکار 47 ساله در عين عطا است. روستايی که در جريان جنگ سال گذشته اسراييل و گروه نظامی حزب الله ويران شد. او می گويد: "کشورهای ديگر همه چيز را بازسازی کردند: مدرسه ها، ساختمان ها و جاده ها را". الان همه چيز به کمک ايران و کشورهای ديگر دوباره درحال ساخته شدن هستند. "آنها به مردم پول داده اند، کاری که دولت نکرده است."بازسازی لبنان بعد از جنگ در تابستان سال گذشته قرار بود باعث تقويت دولت مورد حمايت آمريکا در لبنان به نخست وزيری فواد سينيوره شود. صدها ميليون دلار از طرف کشورهای دوست آمريکا در منطقه خليج فارس به لبنان سرازير شد. معذلک به اعتقاد مقامات دولتی، تلاش ها برای بازسازی مناطقی که در جنوب لبنان، بيروت جنوبی و دره بقاع به شدت آسيب ديده، عملا" ضعف دولت را آشکارتر نموده است.اراضی مورد بحث که در نقاطی هم مرز اسراييل است، ظرف سه دهه گذشته منطقه حساس نبردهای زمينی ميان هوادارن ايران، سوريه، ايالات متحده و هم پيمانان او بوده است.هرچند ايالات متحده بيشترين سهم را از کمک های مالی به لبنان دارد، اما ايران و قطر ترجيح داده اند که خود بر کمک هايشان نظارت داشته باشند. در طول سال گذشته، اين دو کشور ميليون ها دلار در پروژه های پر خرج و خودنمايانه، بدون کسب اجازه از دولت لبنان هزينه کرده اند.از نگاه خيلی از لبنانی ها، دولت آنها نقش ناچيزی در بازسازی لبنان بر عهده داشته است.
علی امين، مدير روزنامه البلد، که از نزديک روند بازسازی در جنوب لبنان را پيگيری می کند، گفت: "اين طور حس می شود که آمريکا در روند بازسازی لبنان غايب است. دولت هيچ علاقه واقعی از خود نشان نداد که بداند در جنوب چه می گذرد." سید حسن نصرالله، رئيس حزب الله لبنان، در حالی که سه شنبه تصوير او از تلويزيون بزرگی در ميدان بيروت جنوبی پخش می شد اعلام کرد گروه تحت حمايت او، 381 ميليون دلار برای تهيه سرپناه برای 25هزار خانواده، بازسازی زيرساخت ها، بناها و اقتصاد لبنان هزينه کرده است. او دولت را به تعلل در پيش پرداخت کمک های بين المللی به ارزش 1 ميليارد دلار متهم کرد.مقامات دولتی از اينکه از تلاش هايشان در بازسازی قدردانی نمی شوند، ناخشنودند. آنها سرگرم جنگ با گروه های تندروی اسلامی در شمال لبنان بودند و در همين حال در نزاع با مخالفان سياسی دولت هم به بن بست رسيدند. همه اينها باعث شد دولت در يک حالت انسداد قرار بگيرد.يک مشاور سينيوره گفت که دولت برای داشتن سهمی در بازسازی ها تلاش فراوان کرده است اما نياز به غلبه بر خطوط قرمز و مشکلات اداری مربوط به پروژهای ملی وجود دارد.محمد شتاح، سخنگوی سينيوره، در مورد اقدامات ايران در زمينه بازسازی ها گفت: "بعضی افراد نقش کار خود را در نشان دادن کوتاهی دولت و بزرگ نمايی کارهای خود، خوب بلدند. اين اقدامات برای کم اثر کردن دولت از طريق تضعيف وجهه آن است. ما فکر می کنيم آن ها مخالف پيشرفت هستند و برای تقويت دولت کاری انجام نمی دهند."کشور شيعه ايران توسط سياستمداران محافظه کار ضد آمريکايی اداره می شود. ايران خود را پشتيبان شيعيان و از جمله آنهايی که در لبنان حدود يک سوم تا نيمی از جمعيت را تشکيل می دهند، می داند. دولت تهران از لبنان در جنگ سال گذشته با اسراييل به شدت حمايت کرد و خود را متعهد به بازسازی خسارت های ناشی از اين جنگ می داند.ساکنين و مقامات لبنانی می گويند هر وقت که دولت، سازمان های مستقل و ساير دولت های کمک کننده دچار تزلزل می شوند، ايران و هم پيمان او يعنی حزب الله سريعا" خود را به وسط معرکه می اندازند.مثلا" وقتی قطر چند ماه پيش روند برخی تلاش ها در بازسازی را به خاطر نگرانی از تخلفات آهسته تر کرد، ايران در عوض خيلی زود فعاليت های بازسازی اش را بيشتر کرد.سيد ابراهيم، يکی از صاحبان صنايع در بنت جبيل- روستای مرزی که در واپسين روزهای جنگ مورد هدف حملات هوايی اسراييل قرار گرفت- گفت: "قطری ها گفتند پول زيادی به هدر رفته. چهار ماه پيش يک وقفه در کار بازسازی ايجاد شد. ايرانی ها گفتند اگر شما کار را انجام نمی دهيد ما انجام می دهيم."سرپرست گروه بازسازی ايران گفت که اين کشور هيچ حد و مرزی برای هزينه در لبنان ندارد.حسين خوشنويس گفت: "ايران بر خلاف کشورهای ديگر، حد مشخصی برای هزينه در لبنان قرار نداده است. جمهوری اسلامی تصميم گرفته هر چقدر پول لازم است در زمين لبنان بپردازد."اغلب کمک های ايران غير شفاف است و از کانال موسسات خيريه وابسته به حزب الله منتقل می شود. بلافاصله بعد از جنگ، اين گروه نظامی شيعه برای هر خانه يا آپارتمان ويران شده، مبلغ 12هزار دلار پرداخت کرد. عقيده بر اين است که سهم بزرگی از اين پول از ايران تامين می شود.در هرات هريک، منطقه ای به شدت ويران شده در نواحی روستايی به نام داهيه، پيمانکاران همه خرابی ها را مرمت کرده اند، راه ها و پياده رو ها را بازسازی کرده و آب و برق را دوباره برقرار کرده اند.سمير دکاش، شهردار اين منطقه می گويد: "همه اين کارها با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل و ساير گروهای امداد، مخصوصا" نمايندگان ايرانی از شهرداری تهران، انجام شده است. پول مستقيما" به پيمانکاران پرداخت شده، برای همين ما نمی دانيم ايران دقيقا" چقدر پرداخت کرده است."کار برای نوسازی واحد های ساختمانی که توسط حملات هوايی اسراييل منهدم شده بودند هم شروع شده است. اغلب مواقع، حتی وقتی پول آن از سوی کشورهای متحد آمريکا و دولت سينيوره تامين می شود، همه چيز به حساب حزب الله نوشته می شود. شاخه بازسازی حزب الله اخيرا" نوسازی و ترميم 189 ساختمان را در حالی تحت پرچم خود معرفی کرده، که 70% هزينه آن توسط دولت پرداخت شده است. نقشه های استادانه ای شامل ساخت فضای سبز، پارکينگ ها و درختانی که از آفريقا وارد می شوند.ايران با حساب خودش، 155 ميليون دلار در لبنان خرج کرده، يعنی حدود 25 ميليون دلار بيش از مبلغی که ايالات متحده از طريق آژانس بين المللی توسعه برای بازسازی فرستاده است. ايران می گويد حداقل 149 مدرسه، 48 مسجد و کليسا، 10 مرکز درمانی، 64 پروژه برق رسانی و 19 پل را نوسازی کرده است. آنها کار بر روی حدود 100 ساختمان ديگر و پروژهای زير بنايی را در دست انجام دارند. آنها کار 504 جاده و 76 زيرگذر را به اتمام رسانده اند.خوشنويس می گويد که دولت لبنان به طرز ساده ای مايل به انجام کارها نيست.او گفت: "دولت لبنان در تکميل پروژه ها خيلی کند است و وقتی هم کاری را انجام می دهند، هزينه آن خيلی زياد است."بيروت چاره ای جز قبول کمک تهران ندارد. آنها نه آنقدر قوی هستند که مانع از همکاری مقامات محلی و کسانی که در حال معامله با ايران هستند، شود و نه آنقدر ثروتمند است که کمک ايران را قبول نکند.دفتر سينيوره در پاسخ به يک سوال اينترتنی اعلام کرد که دولت نمی تواند تاييد کند ايران همانقدر که ادعا می کند در لبنان کار انجام داده باشد زيرا رژيم تهران به اندازه کافی شفاف نيست.اغلب ساکنين و مقامات لبنان می گويند آنها فهميده اند چرا بازسازی سريع کار سختی است. ولی يک سال بعد از جنگ، مناطقی نظير مرکز بنت جبيل که هدف بيشترين حملات بوده، هنوز پر از خرابه ها و آوار است. حتی کسانی که به نيت واقعی کمک های ايران ترديد دارند، نمی خواهند هيچ کسی را درراه کمک به برآورده ساختن همه اين نيازها آزرده کنند. تونی حمرا، يک مغازه دار در شهرک جنوبی مرجعيون که بيشتر ساکنان آن مسيحی هستند، گفت: "ما از هرکسی که می خواهد به ما کمک کند تشکر می کنيم. ولی ممنون کسانی نيستيم که می خواهند کاری کنند که در نهايت به ضرر کشور ما باشد."
منبع: لوس آنجلس تايمز – 18 آگوست

No comments: