Tuesday, August 07, 2007

شکايت شيرين عبادي از دولت به سازمان ملل

شکايت شيرين عبادي از دولت به سازمان ملل
به دنبال افزايش اقدامات قضايي غيرقانوني - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
روزبه مير ابراهيمي
به دنبال سکوت مقامات قضايي ايران در ارتباط با شکنجه زندانيان سياسي به قصد اعتراف گيري، خانم شيرين عبادي ديروز با ارسال نامه اي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسما از دولت ايران به علت بازداشت هاله اسفندياري،که مدت هاست در زندان انفرادي بسر مي برد و اعترافاتي نيز از وي در تلويزيون پخش شده است، به سازمان ملل شکايت کرد.
هاله اسفندياري، تنها کسي نيست که برخورد مراجع قضايي، وکيل وي را به شکايت به سازمان هاي بين المللي وادار کرده است. دانشجويان و روزنامه نگاران زنداني نيز وضعيت مشابهي دارند. خانم فاطمه آدينه وند، همسر عبدالله مومني در نامه سرگشاده اي که به مهدي کروبي و نمايندگان مجلس نوشته ، اين وضعيت را چنين تصوير کرده است:"در روزهايي كه رييس دولت بر دست معلم دوران نوجواني خود بوسه مي زند، فرزندان من متعجب اند كه چرا بر دستان پدر معلمشان دستبند مي زنند و بر پاهاي او كبودي ضربات شلاق خودنمايي مي كند؟"[متن نامه را در بخش مهمان روز بخوانيد] سئوال خانم فاطمه آدينه وند، سئوال خانواده ديگر زندانيان سياسي و از جمله دانشجويان زنداني نيز هست که در ماه هاي اخير دستگير شده و اخبار مربوط به شکنجه آنان به قصد اعتراف گيري، در رسانه هاي رسمي کشور درج شده است.
در همين ارتباط و در حالي که همچنان وضعيت دانشجويان در بند در پرده اي از ابهام قرار دارد، ديروز خانواده مجيد توکلي، يکي از دانشجويان بازداشتي از تماس تلفني وي خبر دادند. توکلي در اين تماس کوتاه و نيمه تمام به شرح جلسه بازپرسي خود پرداخت.
به گزارش خبرنامه امير کبير مجيد توکلي طي تماسي که ۲ روز پيش با برادرش داشت به وي خبر دادکه روز شنبه هفته جاري وي را براي انجام بازپرسي به دادگاه انقلاب برده اند.
بنابرهمين گزارش "موسوي، بازپرس پرونده دانشجويان اميرکبير، در ابتدا از مجيد توکلي علت اعتصاب غذايش را جويا شده و سپس از او در خصوص اتهاماتش توضيح خواسته است.مجيد توکلي در پاسخ به بازپرس پرونده با رد کليه اتهامات وارده، در خصوص اعترافات موجود در پرونده، گفته است کليه اعترافات اخذ شده تحت فشارهاي غيرقانوني و شکنجه هاي غير انساني بوده و وي هيچ نقشي در انتشار نشريات موهن در روز ۱۰ ارديبهشت در دانشگاه اميرکبير نداشته و مطمئن است هيچ يک از دانشجويان بازداشت شده هم نقشي در انتشار اين نشريات نداشته اند."
اين وب سايت به نقل از توکلي اتهامات موجود در پرونده را "اقدام عليه امنيت ملي از طريق انتشار نشريات ۱۰ ارديبهشت با هدف تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات، توهين به مقام رهبري، توهين به مراجع تقليد و انکار حجاب به عنوان ضروريات دين و همچنين اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشکيل تجمعات دانشجويي با هدف تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي" اعلام مي کند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير "پس از انجام بازپرسي، مامورين بند ۲۰۹ زندان اوين مجيد توکلي را به اتاق قاضي حداد مي برند. توکلي در حالي که قصد داشته خانواده اش را در جريان گفت و گوهاي رد و بدل شده با حداد بگذارد، تلفنش توسط مسئولين بند ۲۰۹ قطع شده است."
مجيد توکلي که بيش از بيست روز در اعتصاب غذا بسر برد، ديروز به درخواست جمع کثيري از اعضاي انجمن اسلامي اين دانشگاه اعتصاب غذاي خود را به صورت موقت متوقف کرد.
مجيد توکلي که روز ۱۹ ارديبهشت ماه به دنبال انتشار نشريات جعلي در دانشگاه اميرکبير توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شد، از ۲۳ تيرماه در اعتراض به بلاتکليف بودن وضعيت خود و ديگر دانشجويان بازداشت شده و همچنين شکنجه ها و رفتارهاي غيرانساني بازجويان، دست به اعتصاب غذا زده بود.
بنا بر گزارش خبرنامه اميرکبير محتواي نامه اعضاي انجمن اسلامي اميرکبير خطاب به اين عضو انجمن پلي تکنيک هفته گذشته توسط خانواده توکلي به وي اعلام شد." در اين نامه با توجه به انتشار وسيع اخبار مربوط به فشارهاي غيرانساني و شکنجه هاي قرون وسطايي در رسانه هاي عمومي، به واکنش گسترده مقامات مسئول در اين زمينه اشاره شده و از مجيد توکلي خواسته شده بود با توجه به قول هاي مساعدي که مقامات عاليرتبه قضايي مبني بر صدور وثيقه براي سه دانشجوي بازداشت شده دانشگاه اميرکبير طي هفته آينده، داده اند، اعتصاب غذاي خود را موقتا متوقف نمايند."
خانواده اين دانشجو پس از ملاقاتي که ابتداي اين هفته با مجيد توکلي داشته اند، با ابراز نگراني شديد نسبت به وضعيت جسمي وي گفتند: "مجيد پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا به شدت ضعيف شده بود، به سختي راه مي رفت و نمي توانست درست صحبت کند. مجيد همچنين گفت که هفته اول اعتصاب غذا دچار اسهال خوني شده که اين مسئله بر شدت نگراني ما افزوده است. مجيد گفت به درخواست دوستان خود اعتصاب غذايش را فعلا متوقف مي کند."
شکايت به سازمان ملل
از سوي ديگر و در حالي که خبرها حکايت از اعمال فشار بر همه بازداشتي ها براي اعتراف گيري دارد و اين موضوع حتي در نامه تذکر نمايندگان اقليت به رئيس جمهور نيز آمده است ، ديروز شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل با ارسال نامه اي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسما از دولت ايران در مورد بازداشت هاله اسفندياري موکل خود که مدت هاست در زندان انفرادي بسر مي برد و اعترافاتي نيز از وي در تلويزيون پخش شده است، به اين سازمان شکايت کرد.
وي که چندي پيش نيز در نامه اي جداگانه به کميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق زنان در ايران گزارش داده بود در نامه ديروز خود که توسط خبرگزاري فرانسه منتشر شده است، مي نويسد: "تقاضا دارم که اقداماتي براي آزادي فوري موکلم صورت گيرد و وي به صورت عادلانه و آزادانه محاکمه شود."اين حقوقدان ايراني همچنين بازداشت سه ماهه خانم اسفندياري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي را به عنوان "نمونه اي آشکار از بازداشت هاي خودسرانه" مي نامد و مي افزايد: "موکل من از روز هشتم ماه مي در حبس انفرادي قرار دارد و اجازه ملاقات با وي به کسي داده نمي شود. اسفندياري همچنين از کليه حقوق مشمول زندانيان در قوانين ايران محروم است.. چندين بار درخواست ملاقات با موکلم را ارايه داده ام اما اين درخواست پذيرفته نشده و حتي اجازه مطالعه پرونده به من داده نشده است."
اين در حالي است که قوه قضائيه ايران روز سه شنبه اعلام کرد، تحقيقات در مورد پرونده اسفندياري 68 ساله همچنان ادامه دارد.
باز هم کميته هاي انضباطي
از سوي ديگر، کميته هاي انضباطي دانشگاه ها همچنان به صدور احکام براي دانشجويان ادامه مي دهند. در همين ارتباط هفته پيش تعدادي از دانشجويان دانشگاه علامه مشمول اين احکام شدند.دانشگاه علامه طي چند ماه اخير صحنه اعتراضات متعدد دانشجويي بود. به دنبال اين اعتراضات تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه با احکام سنگين کميته انضباطي مواجه شدند.خبرها حکايت از آن دارد که در ايام تعطيلي دانشگاه کميته انضباطي دانشگاه علامه به رياست «کارگر» معاون دانشجويي دانشگاه به صدور احکام جديد محروميت از تحصيل مبادرت کرده است.
در همين زمينه روز گذشته عسل اخوان از فعالين دانشجويي دانشگاه علامه که در موج اخيرصدور احکام تعليق با حکم يک ترم تعليق از تحصيل مواجه شده در مورد روند طي شده پرونده انضباطي خود و موج جديد صدور احکام محروميت از تحصيل براي دانشجويان اين دانشگاه به ادوار نيوز گفت:" در خرداد ماه از طرف حراست کل من به همراه چهار نفر ديگر به نامهاي مريم سيد کريمي ،صادق شجاعي ، امير يعقوبعلي ، فرهنگ سلامي به دانشگاه علوم اجتماعي ممنوع الورود شده بوديم و از دانشکده هاي ديگر هم تعدادي از دانشجويان ممنوع الورود شده بودند. وقتي براي دليل اين موضوع به حراست مراجعه کرديم دليل قانع کننده اي به ما ندادند و اتهام ما را شرکت در يک تجمع صنفي و صحبت در ان تجمع خواندند که به جز ما تعداد افراد ديگري هم در آن تجمع حرف زده بودند..با پيگيري هاي ما اين ممنوع الورودي بعد از چند روز لغو شد". وي افزود:"پس از آن در 29 خرداد و در وسط امتحانات براي من و تعداد ديگري از دوستان احضاريه کميته انضباطي آمد و در جلسه تفهيم اتهامات من ، به من اتهامات رعايت نکردن مقررات دانشگاه ،ايجاد وقفه در امور جاري دانشگاه و بر هم زدن نظم دانشگاه ، و ايجاد بلوا و آشوب را وارد کردند و من با توضيح اينکه در روزي که تجمعي پر تنش در دانشکده ما رخ داده بوده من ممنوع الورود بوده ام و هيچ نقشي نداشتم اتهامات خود را نپذيرفتم و گفتم مقصر اصلي و عامل به خشونت کشاندن آن تجمع آقاي فتحي حراستي بوده است." اين فعال دانشجويي همچنين گفت:"در آن جلسه اتهامات من براي من تفهيم نشد و اجازه دفاع آنچناني هم به من داده نشد."
اخوان افزود:"تا 10 روز فرصت دارم که درخواست تجديد نظر خود را به روابط عمومي کميته انضباطي بدهم اما ديروز از ورود من به دانشکده توسط حراست (آقاي فتحي) جلوگيري شد و از سوي حراست ممنوع الورود شده ام با اينکه هنوز حکم من قطعي نشده و بر فرض قطعي شدن آن باز هم دليل بر وارد نشدن من به دانشگاه نيست و در پي راهي هستم که درخواست اعتراض خود را به داخل دانشگاه ببرم . اميد دارم که اعضاي کميته انضباطي و رييس دانشگاه درتجديد نظر عادلانه قضاوت کنند چون ما قبلا حسن نيت خود را ثابت کرده ايم. "
وزارت علوم شاکي خبرگزاري ايلنا
در حالي که رسانه هاي داخلي با محدوديت هاي فراواني براي انعکاس اخبار دانشجويي يا صنفي مواجه هستند ديروز وزير کار و امور اجتماعي خبر از شکايت وزارت علوم از خبرگزاري ايلنا داد.
به گزارش ايسنا سيد محمد جهرمي در نشستي كه به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، در مورد وضعيت خبرگزاري كار ايران اظهار داشت: "ايلنا با شكايت وزارت كار بسته نشده است اما وزارت كار در تلاش دوباره براي فعال كردن آن است. "
وي در ادامه در مورد شاكي اين خبرگزاري افزود: "مشكل اين خبرگزاري با وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري بوده و وزارتخانه‌ مذكور شاكي اين قضيه است."
گفتني است در ماجراي ستاره دار شدن دانشجويان توسط وزارت علوم دولت احمدي نژاد در چند ماه گذشته اين خبرگزاري در انعکاس
اخبار اين حوزه نقش فعالي داشت

No comments: