Tuesday, August 07, 2007

اميد به آزادي فرحبخش و دانشجويان
اميد به آزادي فرحبخش و دانشجويان
به خانواده ها گفته شده وثيقه بياورند - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
بر اساس خبر رسيده از تهران، شب گذشته دانشجويان زنداني در تماسي با خانواده هاي خود به آن ها خبر دادند که فردا با در دست داشتن سندي به دادگاه مراجعه کنند چرا که قاضي با گذاشتن وثيقه براي آزادي آن ها موافقت کرده است. اين در حالي است که شنيده مي شود با موافقت مسئولان قضايي، احتمال آزادي علي فرحبخش روزنامه نگاري که بيش ازهشت ماه است درزندان به سرمي برد نيز افزايش يافته واحتمال مي رودطي هفته هاي آينده زندان اوين را ترک کند.
گفتگوي روز با خانواده فرحبخش
پيش از اين انتظار مي رفت با پايان نتيجه تحقيقات، وي با قراروثيقه آزاد شود، اما علي رغم نامه هاي مکرري که خانواده وي به آيت الله شاهرودي نوشتند ودستوروي مبني برتبديل قراربازداشت، او همچنان درزندان به سر مي برد. يکي از نزديکان به پرونده علي فرحبخش در اين مورد به خبرنگار روزگفت که او هم اکنون ازقسمت امنيتي زندان به قسمت قضايي منتقل شده ومدتهاست تحقيقات پرونده وي به اتمام رسيده است، اما معلوم نيست چرا تبديل قراربازداشت وي به قراروثيقه با تاخير صورت مي گيرد: "خانواده ونزديکان علي اميدوارهستند با مساعدت مسئولين قضايي وزندان، اين روزنامه نگار زنداني هرچه زودتر آزاد شود."
علي فرحبخش به سه سال زندان دردادگاه بدوي محکوم شده بود. اين حکم به دادگاه تجديد نظر رفت، اما سه قاضي که قرار است روي پرونده حکم بدهند، بارها اعلام تصميم خود را به تعويق انداخته اند. درحکم بدوي که براي وي صادر شد، او به دريافت 23000 دلار ازافراد بيگانه متهم شده بود درحالي که وکيل وخانواده او تصريح کردند اين رقم که اساسا جعلي است، درکيفرخواست 2300 دلار بوده است. 2300 دلار پولي است که اين روزنامه نگار براي شرکت درکنفرانس هاي بين المللي تخصصي براي تهيه بليط ومکان اقامت از برگزارکنندگان گرفته بود که درعرف شرکت درچنين کنفرانس هايي متعارف به شمارمي رود.
به گفته يکي ازنزديکان فرحبخش، علي درتماس با خانواده خود بارها ازاينکه نمي داند براي چه مدت بايد همچنان درزندان بماند بدون اينکه اساسا جرمي درپرونده وي به اثبات رسيده باشد، بسيارگلايه مند وبي تاب است. فرحبخش که پس از اخذ مدرک کارشناسي ارشد تصميم داشت، براي پذيرش دردوره دکترا اقدام کند، هم اکنون تلاش مي کند مطالعات خود را درزندان ادامه دهد: "فشارروحي ناشي اززنداني شدن ناگهاني و تلاش مداوم براي اثبات بيگناهي عملا روحيه علي رابا آسيب بسياري مواجه کرده؛ به گونه اي که اين موضوع موجب نگراني خانواده شده است. آنها اميدوارند با قول هايي که مسئولين قضايي وزندان داده اند، فرزندشان به خانه بازگردد و پرونده وي روال قانوني خود را تا اعلام حکم تجديد نظر طي کند."
خانواده فرحبخش، طي هفته هاي گذشته از اطلاع رساني درخصوص پرونده فرزند خود خودداري کرده اند. طي هفته هاي گذشته مقامات قوه قضاييه هم اطلاع رساني درمورد پرونده وي را متوقف کرده اند، اما يکي ازمنابعي که پرونده اين زنداني مطبوعاتي را ازنزديک دنبال مي کند به روزگفت حکم وي در دادگاه تجديد نظر شکسته شده اما با توجه به اجماعي بودن حکم عملا مشخص نيست چه زماني وبه چه نحوي اين حکم اعلام مي شود.
فرحبخش که طي هفته هاي گذشته با ناراحتي قلبي وروده مواجه بوده ، يک باردر زندان دچار حمله قلبي شده است. او براي معالجه بايد به بيمارستاني خارج اززندان منتقل مي شد، اما اين دستور صادر نشد.
همسرعلي فرحبخش که خود پزشک است و دوران طرح را دريکي ازشهرهاي شمال کشور مي گذراند، براي ديدن همسر خود هر هفته به تهران مراجعه مي کند.
علي فرحبخش فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسي ارشد موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه بود که به دليل وضعيت درخشان تحصيلي خود موفق به دريافت پذيرش تحصيلي ازيکي ازدانشگاه هاي امريکا شد. او که سالها درروزنامه هاي مختلف درحوزه اقتصادي مشغول به کار بود، پنجم آذرماه سال گذشته درحالي که پس ازشرکت درکنفرانسي درتايلند به تهران بازمي گشت درفرودگاه مهرآباد دستگيروبه زندان اوين انتقال يافت.
شادي در خانه بهاره هدايت
از سوي ديگر، دانشجويان که در بند 209 زنداني هستند، به جز مهدي عربشاهي، حنيف يزداني و مرتضي اصلاحچي که گويا در بند 240 زنداني هستند، در تماس تلفني با خانه هايشان، اظهار داشته اند هم اکنون قاضي حداد در زندان است و خبر موافقت با وثيقه را خود او داده است.
محمدهاشمي علي نيکونسبتي، علي وقفي، بهاره هدايت، مهدي عربشاهي، حنيف يزداني، بهرام فياضي، حيبيب حاج حيدري، عبدالله مومني، مرتضي اصلاحچي، مجتبي بيات، آرش خاندل، اشکان قياسوند، احمد قضابان، مجيد توکلي، احسان منصوري و امير يعقوبعلي دانشجوياني هستند که بعد از حمله به دفتر تحکيم وحدت دستگير شدند و بعد از يک ماه آرش خاندل عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم شنبه با قرار وثيقه از آزاد شد. و قبل از آن مهرزاد، مسعود حبيبي ، سعيد حسين نيا ،حبيب حاج حيدري هم ازاد شده بودند.
با انتشار خبر احتمال ازادي دانشجويان شادماني در خانه هاي آنان راه گشود. مادر محمد هاشمي به اتقاق خانواده ساير دانشجويان به خانه بهاره هدايت تنها دختر جمع رفتند و در همان جا بود که گفتند حتما دعاهاي مادر بهاره ثمر داده است.
با آن که بعضي ها با شنيدن شادماني پيش پيش خانواده ها با بدبيني احتمال مي دادند که اين هم کاري براي آزار زنداني ها و خانواده آن ها باشد، اما يکي از مادران اظهار داشت امروز زماني نامه همسر عبدالله مومني را خوانده که خطاب به ملت ايران نوشته شد به گريه افتاده و حتم داشته که همين تاثر به ديگران هم دست مي دهد.

No comments: