Sunday, July 08, 2007


اجرای حکم سنگسار در تاکستان بعلت شرکت نکردن مردم، سنگسار توسط مأموران صورت گرفت
عصر ايران : به جز 6 - 5 نفر ، مردم روستای مذکور حاضر به حضور در مراسم اجرای حکم نشدند و سنگسار توسط مأموران صورت گرفت .عصرایران - خبرهای رسیده به عصرایران حاکی از آن است که متهم مرد پرونده زنای محصنه در تاکستان سنگسار شده است . یک منبع مطلع در تاکستان در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار عصرایران گفت: پس از مخالفت های مردم تاکستان و نیز رجب رحمانی ، نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با سنگسار متهمان این پرونده در تاکستان ، قاضی اجرای احکام دستور داد حکم در روستای "آقچه کند" اجرا شود . وی که نخواست نامش ذکر شود ، افزود: بر این اساس متهم مرد این پرونده که از 17 سال پیش در زندان به سر می برد سنگسار شد و "مکرمه" متهم زن پرونده همچنان در زندان منتظر آینده نامعلوم خود است . وی با تأکیدبر اینکه هیچکدام از این دو نفر ار اهالی تاکستان نبوده اند نوشت: مردم این شهرستان عمدتا از دو طایفه "رحمانی" و "طاهرخانی" هستند که متهمان این پرونده متعلق به هیچ کدام از این دو طایفه نیستند بلکه به این منطقه مهاجرت کرده بودند .این منبع مطلع در باره اجرای حکم سنگسار در "آقچه کند" گفت: آن طور که شنیده ام به جز 6 - 5 نفر ، مردم روستای مذکور حاضر به حضور در مراسم اجرای حکم نشدند و سنگسار توسط مأموران صورت گرفت . منابع رسمی در تأیید یا رد این خبر واکنشی نشان نداده اند. گفتنی است آیت الله شاهرودی در راستای حفظ منافع و چهره نظام در سطح جهانی ، خواستار توقف سنگسار شده بود .

No comments: