Tuesday, July 03, 2007

سهميه بندي بنزين و بقيه چيزها

هزينه حمل و نقل: دو برابر
سهميه بندي بنزين و بقيه چيزها -
چهارشنبه 13 تیر 1386 [2007.07.04]
فرهاد معتمد
سهميه بندي بنزين روي همه چيز تاثير گذاشته؛ حتي روي روابط مردم با همديگر. اين موضوع را مي توان در زواياي مختلف زندگي دريافت، اما با اين حال مسوولين آن را نفي مي کنند و اساسا سهميه بندي بنزين را مستقل از پديده گراني مي دانند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در حالي در گفت و گو با خبرنگاران گفت "موضوع افزايش قيمت كالاها ربطي به سهميه بندي بنزين ندارد" که به دنبال سهميه بندي بنزين، در روزهاي اخير اکثريت قريب به اتفاق کالا ها و خدمات تغييرات قيمتي محسوسي کرده اند.
هزينه حمل و نقل اولين رقمي بود که در سراسر کشور به طور سرسام آوري افزايش يافت و هنوز هم در حال افزايش است.
کرايه خودروهاي شخصي مسافرکش در مشهد، شيراز، تهران، ياسوج، تبريز و بسياري از شهرهاي ديگر ايران تقريبابه دو برابر و حتي بيشتر افزايش پيدا كرده و كمبود خودروهاي مسافركش در شهرها کاملا مشهود است.
يكي از مسافربرهاي شخصي در اين ارتباط به روز گفت: "مسافربرهاي شخصي به علت اينكه مجبور به استفاده از سهميه عادي هستند و هنوز سهميه ويژه مسافربرها و آژانس ها معلوم نشده، اجبارا بر اساس طول مسير كرايه ها را افزايش داده اند."
وي افزود: "علاوه بر اين چون اكثر خودروهاي مسافربر شخصي دوگانه سوز نيستند، براي تأمين سوخت مورد نياز خود با مشكل مواجه خواهند شد و براي همين ناگزيرند کرايه بيشتري بگيرند."
يكي ديگر از اين رانندگان نيز مي گويد: "ما از اين راه امرار معاش مي كنيم؛ با اعلام سهميه بندي بنزين و بلاتكليفي تحويل سوخت مازاد به مسافربرهاي شخصي، زندگي ما با مشكلات فراواني مواجه شده است."
كاهش قدرت رقابت
يك عضو اتاق بازرگاني در اين ارتباط به خبرگزاري موج گفته است: "با توجه به اينكه حجم عمده اي از مسافران دركشور ما به وسيله مسافربرهاي شخصي جابجا مي شوند با سهميه بندي بنزين طبيعتا نرخ كرايه ماشين ها افزايش يافته كه اين امر موجب گراني ساير كالاها و خمات خواهد شد."
مهدي دانشمند تصريح كرده: "افزايش نرخ حمل ونقل يكي از عواملي است كه گراني ساير كالاوخدمات را به دنبال دارد."
وي سپس نتيجه گرفته است که: "سهميه بندي بنزين به اين شكل موجب ايجاد تورم در اقتصاد كشور مي شود و با افزايش تورم نرخ كالاهاي صادراتي ايران دردنيا افزايش يافته و اين امر موجب كاهش قدرت رقابتي كالاهاي صادراتي ايران در دنيا مي شود. كاهش صادرات وافزايش تورم هم از عمده ترين پيامدهاي سهميه بندي بدون منطق وبرنامه ريزي بنزين در كشور است."
به اعتقاد وي "به منظور جلوگيري از ايجاد تورم در كشوربا اجراي طرح سهميه بندي بنزين بايد اين طرح با برنامه ريزي و بسيار دقيق ومرحله به مرحله انجام مي شد تا چنين پيامد هايي براي اقتصاد در كشورنداشته باشد."
عضو هيئت رييسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه سعي در كاهش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي و وارداتي كه به دست مصرف كنندگان مي رسد از مهترين برنامه هاي ما بود، ‌افزوده: "با ارائه و اجراي طرحي كه برنامه ريزي و هدفمند نيست تمام زحماتي كه براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور كشيده شده است يك شبه از بين مي رود."
بازار سياه بنزين
اما در شرايطي که يکي از اهداف طرح سهميه بندي بنزين، کوتاه شدن دست قاچاقچيان معرفي شده بود، در حال حاضر بنزين قاچاق در کشور به قيمت 500-300 تومان در هر ليتر به فروش مي رسد.
يکي از رانندگان آژانس مسافربري به روز مي گويد: "چون هنوز سهميه خاصي براي ما که در آژانس کار مي کنيم در نظر نگرفته اند، ما مجبوريم بنزين خود را از راه هاي ديگري تامين کنيم."
وي مي افزايد: "من در چند روز اخير با مراجعه به جايگاه.... توانستم بنزين با قيمت 300 تومان بزنم. در جايگاه هاي ديگر هم اين کار به صورت پنهاني انجام مي شود."
وي در پاسخ به اين سئوال که مگر عرضه بنزين تنها با کارت هوشمند سوخت صورت نمي گيرد، مي گويد: "همين طور است. ولي احتمالا متصدي پمپ بنزين از کارت هاي سوختي که در پمپ جا مانده اند استفاده کرده و بنزين را با قيمت آزاد به فروش مي رساند و مازاد پول را هم به جيب مي زند. البته تعداد کارت ها هم که کم نيست!"
همچنين بسياري از رانندگان نيسان که نيازي به سهميه 20 ليتري روزانه خود ندارند نيز بنزين خود را با قيمت بسيار زيادي به فروش مي رسانند.
خريد و فروش کارت
خريد و فروش كارت سوخت نيز آغاز شده است. فردي كه در يكي از جايگاههاي بنزين براي فروش كارت سوخت خودرو شخصي اش در جمع حاضرين اعلام آمادگي كرد، در اين خصوص اظهار داشت: "فرزندم در تصادف دچار سانحه شده است و من مجبورم براي تامين مخارج بيمارستان وي حالا كه بازار بنزين داغ است كارت سوخت خود را بفروشم."
اين راننده در ادامه افزود: "قيمت پيشنهادي من يكصد و پنجاه هزار تومان بوده است. مشتري صد هزار توماني هم دارم. طبق بررسيهايي كه كردم در كارت بنده 400 ليتر وجود دارد. مجبورم به بالاترين قيمت كارت سوخت خود را بفروشم. براي آيندهه م فكري خواهم كرد."
وي در خاتمه گفت: "لااقل براي هر كس خوب نبود، با فروش اين كارت موقتاً مشكل من حل خواهد شد. در حالي كه كار يك نفر ديگر كه كارت ندارد نيز راه مي افتد
روزآن لاین."

No comments: