Tuesday, July 03, 2007

الیور استون: کسی به من "شیطان بزرگ" نگفته بودالیور استون: کسی به من "شیطان بزرگ" نگفته بود
فیلمساز جنجالی آمریکایی روز گذشته در بیانیه‌ای از اینکه ایران او را "بخشی از شیطان بزرگ" خطاب کرده ابراز تعجب کرد. به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد الیور استون در این بیانیه آورده: "من را خیلی چیزها خطاب کرده اند، اما تا به حال کسی به من شیطان بزرگ نگفته بود. من برای مردم ایران آروزی موفقیت می کنم و تنها امیدوارم تجربه آنها با یک رئیس جمهور مکتبی بهتر از آنچه باشد که ما داریم."مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور چند روز پیش درباره مخالفت ایران با پیشنهاد استون برای ساخت فیلمی درباره احمدی نژاد گفت: "درست است این فرد در آمریکا به عنوان اپوزیسیون مطرح است، اما اپوزیسیون هم در آمریکا بخشی از شیطان بزرگ است
."

No comments: