Sunday, July 08, 2007

هشدار القاعده عراق به جمهوری اسلامی ایران


9 ژوئیه 2007
رهبر يکی از گروه های وابسته به القاعده در عراق، به جمهوری اسلامی ايران هشدار داد که از پشتيبانی شيعيان در عراق دست بردارد و گرنه در انتظار جنگی سخت باشد.
ابوعمر بغدادی ،که خود را رهبر دولت اسلامی عراق می نامد، در يک نوار ويدئوئی که روز يکشنبه منتشر شد، گفت به رهبران ايران دو ماه مهلت می دهد تا از پشتيبانی دولت شيعه عراق دست بردارند و به هر مداخله ای در عراق پايان دهند وگرنه منتظر جنگی سخت باشند.
وی به همه بازرگانان سنی نيز که با ايران معامله دارند دو ماه فرصت داد که به اين معاملات پايان دهند
.

No comments: