Sunday, July 08, 2007

هشدار وزير امور خارجه جدید بريتانيا به ايران
ديويد ميليبند: پيشنهاد غرب به ايران روشن است
ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا، تاکيد کرده است بريتانيا، در صورت عدم تغيير در موضع هسته ای ايران، از دور جديد تحريم های شورای امنيت عليه ايران حمايت خواهد کرد.
وی گفته است: "ما آماده ايم که با شرکای بين المللی خود درباره قطعنامه سوم همکاری کنيم. ما معتقديم اين بسيار مهم است که جامعه بين المللی درباره این مسأله روشن و متحد باقی بماند."
آقای ميليبند حدود ۱۰ روز پيش به سمت وزير امور خارجه در کابينه گوردون براون، نخست وزير جديد بريتانيا، منصوب شد.
او در مصاحبه اش با روزنامه "فايننشيال تايمز" هشدار داد، ايران "حق آغاز يک مسابقه هسته ای در منطقه خاورميانه را ندارد."
ايران همواره بر صلح آميز بودن برنامه هسته ای خود تاکيد کرده است.
اما آقای ميليبند در طول مصاحبه اش از تکرار جمله جک استرا، وزير امور خارجه سابق بريتانيا، که گفته بود "حمله نظامی به ايران غيرقابل تصور است" خودداری کرده است.
با اين وجود، وزير امور خارجه بريتانيا تاکيد کرده آنچه جامعه بين المللی می خواهد راه حل "غيرنظامی" و "ديپلماتيک" برای حل معضل هسته ای ايران است.
وی همچنين گمانه زنی درباره گزينه نظامی عليه ايران را بی ثمر دانسته است.
وزير امور خارجه بريتانيا گفته ايران اين حق را دارد که يک کشور "درامان" و "ثروتمند" باشد، اما تاکيد کرده است ايران "حق بی ثبات کردن کشورهای همسايه اش را ندارد."
به گفته ديويد ميليبند پيشنهاد غرب به ايران روشن است
.

No comments: