Tuesday, August 07, 2007

افزایش فشار روسیه بر ایران تحليل واشنگتن پست از تحولات تازه هسته ای

افزایش فشار روسیه بر ایران
تحليل واشنگتن پست از تحولات تازه هسته ای - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
جرج جان
یک دیپلمات اروپائی گفت مسکو به ایران اخطار کرده که خودداری اش از ابهام زدائی در مورد فعالیتهای اتمی مشکوک گذشته آن کشور، باعث می شود سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر تحویل نشود.
در همين زمان، یک مقام آمریکائی نیز گفت که روسیه به ایران اجازه نداده تا نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کند، و این تاخیر کوششی است برای وادار کردن ایران به پذیرش خواست های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
این فشارها در زمانی اعمال می شود که ایران نشانه هایی از نرمش را در مقابل خواست های بین المللی از خود نشان می دهد. با نزدیک شدن زمان سومین دور تحریمها، ماه گذشته ایران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت حاضر به دادن پاسخ به پرسشهایی است که سال ها در مورد فعالیت ها و آزمایش های ایران مطرح بوده است.
ماه گذشته بازرسان آژانس از راکتور آب سنگین اراک دیدن کردند. یک دیپلمات دیگر به اسوشیتدپرس گفت که اخیرا ایران حاضر شده به 4 مورد از 10 پرسش آژانس بين المللی انرژی اتمی پاسخ های با ارزشی بدهد.
مقامات آژانس حاضر به اظهار نظر درباره اين اخبار نشدند. اما در گزارش های پیشین آژانس نگرانی هائی قابل رويت بود که حکایت از آن داشت که تهران یک برنامه مخفی و پیچیده غنی سازی دیگر به غیر از آنچه آشکار کرده در دست دارد؛ تمام پلوتونیوم موجود خود را را اعلام نکرده؛ و توان نظامی خود را در اختیار غنی سازی قرار داده در حالی که ادعا می کند برنامه اتمی اش غیرنظامی است. پیدا شدن نقشه های فرم دادن به فلز اورانیوم که برای استفاده در کلاهک جنگی مورد استفاده قرار می گیرد نیز باعث افزایش نگرانی ها شده است.
روسیه نقش پیچیده ای در فشار آوردن به ایران ایفا می کند. این کشور به همراه چین از تصویب تحریم های شدید علیه ایران جلوگیری کرده است.
مقامات آمریکائی می گویند با آشکار شدن نشانه هایی از نرمش ایران، کار تحریمهای سخت تر "دشوارتر از پیش" خواهد شد.
با این همه روسیه از نیروگاه بوشهر به صورت یک اهرم استفاده می کند. یک دیپلمات غربی گفت که دو هفته پیش روسیه به ایران گفته است تا زمانی که پرسشها در مورد فعالیتهای اتمی گذشته ایران بدون پاسخ بماند، سوخت نیروگاه بوشهر را تحویل نمی دهد و در صورت نادیده گرفتن درخواست ها برای تعليق غنی سازی، از تحويل میله های نیروگاه خبری نخواهد شد.
روز سه شنبه آقای احمدی نژاد در سفر الجزایر گفت که آن کشور به پی گیری انرژی اتمی خود ادامه خواهد داد و حاضر به مذاکره با هیچ کشوری نيست که حق ایران در دستیابی به نیروی اتمی صلح آمیز را به رسمیت نشناسد.
این سفر باعث شده که کشور الجزایر در موقعیت دیپلماتیک دشواری قرار بگیرد، زیرا این کشور متحد آمریکا در جنگ بر علیه تروریسم است و در ماه ژوئن قرارداد همکاری اتمی با آمریکا امضا کرده است.
منبع: واشنگتن پست، 7 اوت 2007

No comments: