Thursday, July 12, 2007


آخرین وضعیت یک زندانی سیاسی در بند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده آقای منصور رادپور یکی از زندانیان سیاسی که در تاریخ 27 اردیبهشت 1386 در جاده چالوس توسط مامورین لباس شخصی وزارت اطلاعات ربوده شد.مامورین وزارت اطلاعات هنگام دستگیری و در حین انتقال به خانه های امن او را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.آقای رادپور بیش از 25 روز در خانه های امن وزارت اطلاعت زندانی بود. و در طی این مدت در یک سلول انفرادی بسیار کوچکی قرار داشت ا و اکثر اوقات تحت بازجوئیهای طولانی قرار داشت و بازجوئیها معمولا نیمه های شب انجام می گرفت که همراه با شکنجه های جسمی و روحی بود. او مجبور بود که اکثر اوقات با چشم بند باشداز زمان دستگیری تا زمان انتقال به او اجازه داده نشد که با خانواده اش تماس بگیرد و به آنها اطلاع دهد که در بازداشت وزارت اطلاعات می باشد.مامورین وزارت اطلاعات پس از 25 روز شگنجه او را به بند 4 سالن 10 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. این بند محل نگهداری زندانیان عادی که مرتکب قتل و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد. خانواده رادپور در طی 25 روز ناپدید شدن فرزندشان در شرایط روحی بسیار بدی قرار داشتند، آنها با مراجعات مکرار به دادگاه انقلاب ، وزارت اطلاعات و زندان اوین خواستار مطلع شدن از وضعیت فرزندشان بودن ولی تمامی ارگانهای فوق از وجود چنین کسی اظهار بی اطلاعی می کردند. آقای منصور رادپور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده. او خواستار این شده بود که به بند زندانیان سیاسی انتقال یابد ولی مامورین وزارت اطلاعات در جواب به او گفته بودند:« مگر در خواب ببنی بند زندانیان سیاسی را

No comments: