Thursday, July 12, 2007فردا ساعت 6 بعدازظهر میدان انقلاب/
اطلاعیه شماره دو
کمیته مبارزات ملی ایران به یاری جوانان و بسیاری از شهروندان دیگر در شبانه روز گذشته بیش از سه هزار شبنامه را در سطح مناطقی از تهران توزیع کرد. این شبنامه ها در تهران پارس، سهروردی، اطراف پل سید خندان، بازار تهران، میدان انقلاب و جمهوری و خیابانهای اطراف، نواب و مناطقی دیگر از شهر تهران توزیع شد.
همچنین به منظور اطلاع رسانی پارچه نوشته هایی (تصاویر پائین) در برخی از مناطق تهران بر روی پل های عابر پیاده و پلهای روگذر نصب شد .
کمیته مبارزات ملی ایران بدینوسیله از هموطنان دعوت می کند تا در تجمع مسالمت آمیز روز جمعه 22 تیر در میدان انقلاب از ساعت 6 بعدازظهر شرکت نمایند.
اهداف این کمیته برای برگزاری این تجمع به شرح زیر است :
1 - آزادی تمامی معترضین به سهمیه بندی بنزین
2 - لغو سهمیه بندی بنزین و توزیع آن بصور
ت سابق

No comments: