Saturday, July 07, 2007

جمهوري اسلامي خطرناک است! وال استريت ژورنال

جمهوري اسلامي خطرناک است!
وال استريت ژورنال: - یکشنبه 17 تیر 1386 [2007.07.08]
جوزف ليبرمنافشاي اخير دخالت ايران در ناآرامي هاي عراق بايد زنگ هوشياري براي مردم و کنگره آمريکا باشد. اين موضوع بر اظهارات علني ديويد پتروس فرمانده نيروهاي ائتلاف ما در عراق و همچنين ساير مقامات بلندپايه نظامي و غيرنظامي آمريکا در خصوص نقش خصمانه و خشونت آميز ايران در عراق صحه مي گذارد. اقدامات ايران در عراق منطبق با الگوي رفتار توسعه طلبانه و افراط گرايانه در سراسر خاورميانه امروز است. ايران علاوه بر حمايت از شورشيان عراق، گروههاي افراطي اسلام گراي لبنان، فلسطين و افغانستان را نيز آموزش مي دهد و آنها را مسلح مي کند. در حاليکه برخي ادعا مي کنند که ايران فقط به سربازان آمريکايي در عراق حمله مي کند و تنها راه حل اين بحران عقب نشيني اين نيروهاست، اما حملات نيابتي ايران به فلسطينيان، افغان ها و لبناني هاي ميانه رو بر چنين ادعاهايي خط بطلان مي کشد.ايران با انجام اقدامات خصمانه و پي در پي بدنبال تضعيف رژيم هاي ميانه روي خاورميانه است تا خود را قدرت مسلط بر خاورميانه سازد و اين منطقه را به شيوه ايدئولوژيک خود تغيير دهد. مشارکت حزب الله در درگيري هاي عراق دقيقا ً نشان مي دهد که تا چه اندازه تهديدات و چالش هاي متفاوتي که در منطقه با آنها روبرو هستيم، با يکديگر در ارتباط هستند. دولت متعصب ايران کانال رايج اين ارتباط هاست.هيچ يک از رهبران مسئول واشنگتن خواهان درگيري با ايران نيستند، اما تمامي رهبران مسئوليت دارند دلايل و مدارک فعلي ارتش آمريکا را مبني بر اينکه دولت ايران با اقدامات خود به ما و متحدان ما در خاورميانه اعلان جنگ داده است، بپذيرند. مسئوليت کنوني آمريکا اين است که از ابزار قدرت ملي ما براي متقاعد کردن تهران نسبت به تغيير رفتار خود از جمله توقف فوري آموزش و تجهيز افراط گراياني که نيروهاي نظامي ما را مي کشند، استفاده کند. اين کار بايد اساسا ً توسط ديپلمات ها و عاملان نظامي و اطلاعاتي ما انجام گيرد. اما در عين حال رفتار بيش از پيش بي شرمانه ايران آزمون سنجشي براي رهبران سياسي ماست. کنگره آمريکا هفته آينده تشکيل جلسه خواهد داد و همگي ما که افتخار خدمت کردن در آن را داريم، بايد تمامي اختلافات حزبي و ايدئولوژيکي خود را کنار بگذاريم تا به تهران اين پيام روشن، محکم و يکپارچه را بفرستيم که بايد از هرگونه اقدام براي کشتار نظاميان آمريکا در عراق دست بکشد. البته اميد همه اين است که ديپلماسي به تنهايي بتواند به اين هدف نائل شود. اقدامات ايران درعراق موضوع اصلي نشست تاريخي سفير آمريکا در بغداد با نمايندگان ايران بود. با اين وجود، برگنر ژنرال ارتش آمريکا در عراق مي گويد: "بنظر نمي رسد تعهدات همکاري ايران با عراق در مورد مسائل بي ثبات کننده امنيتي ادامه داشته باشد." واقعيت اين است که هرگونه ديپلماسي با ايران در صورتي مثمرثمر خواهد بود که توسط تهديد باورکردني زور حمايت شود. هدف ما بازدارندگي است. رژيم متعصب ايران به اين نتيجه رسيده است که مي تواند فارغ از ترس از هرگونه اقدام تلافي جويانه از نمايندگان خود در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين براي ضربه زدن به ما و دوستان ما استفاده کند. وقت آن رسيده است که اين ترس را مجددا ً در ايران ايجاد کنيم و شک و ترديدهاي بيشتر تصميم گيري در مورد خطرات اقدامات ايران را به رهبران اين کشور تزريق کنيم. اميدوارم اخبار تازه در مورد رفتار ايران، شور و شوق برخي از اعضاي کنگره آمريکا را که از عقب نشيني فوري نيروهاي آمريکا از عراق حمايت مي کنند، تعديل نمايد. با اينهمه قصد ايران از حمايت از حمله به سربازان آمريکايي روشن است: ايران اميدوار است آمريکا را از عراق و افغانستان بيرون براند تا نايبانش بتوانند بر اين کشورها مسلط شوند. ايران مي داند که عقب نشيني آمريکا زير آتش، پيام روشني براي کل منطقه خواهد داشت و آن اينکه ايران به قدرت رسيده و آمريکايي فراري شده است. اين فاجعه اي براي منطقه و آمريکا خواهد بود. منبع: وال استريت ژورنال، 6 ژوئيه،

No comments: