Saturday, July 21, 2007

نام هاي ديگر اعتراف گيري

اظهارات و توضيحات چند کارشناس
نام هاي ديگر اعتراف گيري
- یکشنبه 31 تیر 1386 [2007.07.22]
فريبا صراف
در حاليکه سيد احمد خاتمي، سخنران نماز جمعه اين هفته تهران از صداوسيما به خاطر توليد و پخش برنامه "به نام دموکراسي" تشکر کرد تنها کيهان است که به صراحت از "اعترافات جاسوسان آمريكايي" مي نويسد، با تاکيد بر اينکه: "روزنامه كيهان در پي بازداشت افراد ياد شده به اتهام جاسوسي «اقدامات آنان را» افشا كرده بود".
خبرگزاري فارس که پيش از همه از پخش برنامه اي تحت عنوان "به اسم دموکراسي" خبر داده بود، از آن به عنوان "اظهارات" اسفندياري، تاجبخش و جهانبگلو که شامل "توضيحات" آنها است، ياد کرد.
خانم نسرين سلطانخواه، از همفکران محمود احمدي نژاد، براي توضيح ماجرا اين جمله بندي را برگزيد: "اعترافات را آمده اند به صورت مصاحبه گفته اند."
يک منبع در قوه قضائيه ايران که "نخواست نامش فاش شود" به خبرگزاري فرانسه گفت اين "برنامه" يک "توليد تلويزيوني" است و در حکم "اعتراف" نيست. اين مقام بي نام افزود: "انها همانند ساير کارشناساني که در ساير برنامه هاي تلويزيون ايران صحبت مي کنند به عنوان «کارشناس» در اين برنامه حضور يافته اند".
تنها کيهان است که چون به خوبي مي داند اين "کارشناسان" خودشان به طور داوطلبانه در برنامه تلويزيوني مورد نظر "حضور" نيافته اند، مي نويسد: "اعترافات هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و رامين جهانبگلو پنج شنبه از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي پخش شد. اين سه نفر كه متهم به اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت هاي تبليغي و جاسوسي به نفع بيگانگان هستند در اين بخش از اعترافاتشان رسماً اعلام كردند كه به اسم دموكراسي در راستاي منافع دشمنان ايران گام برداشته و زنجيره هايي از يك شبكه بزرگ براي براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده اند."
بعد هم با صراحت اعلام مي کند: "گفتني است روزنامه كيهان چندي پيش در پي بازداشت افراد ياد شده به اتهام جاسوسي، بخش هاي مهم و مبسوطي از كارنامه كاري آن ها در طول سال هاي گذشته را كه عمدتاً شامل جاسوسي به نفع بيگانگان با ايجاد يك شبكه ارتباط غير رسمي و اقدام عليه امنيت كشور و ارتباطشان با عوامل داخلي مي شد افشا كرد."
اين نشريه به روال معمول تا آنجا پيش مي رود که نحوه برخورد سايت بازتاب، وابسته به سردار محسن رضايي در اين مورد را نيز مورد نکوهش قرار مي دهد. سايت بازتاب با استناد به سخنان يک "کارشناس ارشد سياسي" بي نام نوشته بود: "يا نگراني‌هاي دستگاه امنيتي كشور در برابر اين‌گونه حركت‌ها اغراق‌آميز و بزرگ‌پنداري است كه بايد با توجه به هزينه‌زايي شديد اين‌گونه برخوردها نسبت به آن تجديدنظر كرد و يا جمهوري اسلامي مانند كشورهاي ديكتاتوري و ورشكسته شوروي سابق، در برابر اين‌گونه حركت‌هاي دست چندم، آسيب‌پذير شده است كه در اين صورت بايد به حال متوليان فرهنگ كشور تأسف خورد كه جمهوري اسلامي را كه در دهه نخست انقلاب در بالاترين سطح خودباوري، ابتكار عمل و سياست تهاجمي فرهنگي بود، به شرايطي رسانده‌اند كه در برابر اين حركت‌ها، آسيب‌پذير شده است."
در پاسخ به اين مطلب، کيهان در ستون خبر ويژه خود تحت عنوان "كاش آقاي محسن رضايي پاسخ دهد"مي نويسد: "سايت بازتاب كه قبل از پخش اعترافات هاله اسفندياري و كيان تاجبخش نيز به بهانه اين كه پخش اعترافات آنها قانوني نيست! سعي كرده بود پيشاپيش اين اعترافات را زير سؤال ببرد، بعد از پخش برنامه «به اسم دموكراسي» نيز به گونه اي ديگر و طي يادداشتي مخالفت خود را با پخش اعترافات جاسوسان ياد شده، ابراز كرد....سايت بازتاب اصرار دارد «طرح براندازي نرم» را در حد و اندازه يك حركت تبليغاتي براي ترويج يك ديدگاه سياسي تنزل دهد كه بايد پرسيد، آيا روابط پنهان برخي از شخصيت ها و گروه ها با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل و تلاش براي ايجاد آشوب و بلوا چيزي در حد تبليغات عقيدتي و سياسي است؟ و آيا از نگاه گردانندگان سايت بازتاب، تظاهرات مردم مسلمان ايران عليه رژيم شاه با آشوبگري هايي نظير تيرماه 78 كه عوامل آن مستقيماً از آمريكا و اسرائيل دستور گرفته بودند يكسان است؟!"
البته نويسنده كيهان بر اين باور است که" برنامه «به اسم دموكراسي» ضعف هايي داشته و مي توانست به طريق مطلوب تري تهيه شود" ولي او" اين «برنامه مستند» را علي رغم برخي از ضعف ها، يك برنامه اثرگذار" مي داند؛ چرا که" نقش اينگونه اعترافات در هوشياري و عبرت گيري ديگران قابل انكار نيست".
با توجه به اهميت همين "هشياري" است که سيد احمد خاتمي، چهره سرشناس جناح راست مي گويد: "کساني که برنامه‌اي به اسم دموکراسي را ديده باشند به سه نکته مي‌رسند، اول آنکه مبناي کودتاي نرم يا انقلاب مخملي بر اشاعه‌ فرهنگ حکومتي غرب در قالب جامعه‌ به اصطلاح مدني بوده است. دومين نکته اين است که وظيفه‌ اصلي کودتاچيان در کودتاي نرم ايجاد شکاف ميان ملت و حاکميت از طريق جذب و سازماندهي افراد خاص و راه‌اندازي جنگ تبليغاتي در جامعه است و سوم اينکه پايگاه عملياتي اين کودتا مجموعه‌اي از مطبوعات، محافل روشنفکري و نفوذ در داخل گروه‌ها و تشکيلات دانشجويي و به راه انداختن جريان‌هاي فمينيستي و مشابه آنها بوده است."
خاتمي بعد از اشاره به تمام جريان هاي فعال اجتماعي که پيش از اين کيهان آنهارا کانون جاسوسي معرفي کرده و همچنين اينکه آمريکا ميليون‌ها دلار در اين مسير خرج کرده است، مي افزايد: "واکنش شديد و غيرمتعارف دولتمردان و رسانه‌هاي آمريکا حتي قبل از پخش اين برنامه گوياي نگراني شيطان بزرگ از لو رفتن نقشه‌هايش است و نشان‌دهنده‌ آن است که اين برنامه دقيقا به هدف زده و در مقابل کودتاي نرم آنها با اين پروژه‌ نرم تبليغاتي آنها را رسوا کرده است."
و نام ديگر اين "برنامه" از زبان استادي، امام جمعه موقت قم يک "عنايت الهي" است که: "دولت، ملت، روشنفکران و حوزويان ما بايد سعي کنند در اين زنجيره قرار نگيرند و گول شعارهاي ظاهرفريب آنها را نخورند
."

No comments: